Sør-Trøndelag Bondelag samarbeider med Sør-Trøndelag Sau og Geit, Sør-Trøndelag Bonde- og Småbrukarlag, Fylkesmannens miljøvernavdeling (FMVA), Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling (FMLA), Rovviltnemda i region 6 og Statens Naturoppsyn (SNO) om dialogmøtene.

Program og innhold for møtene er:

  • Erstatning av husdyr drept av fredet rovvilt v/FMVA
  • Forvaltningsplan for store rovdyr i regin 6 v/Rovviltnemda (STB på Orkanger)
  • Hvordan SNO jobber når rovviltskade meldes og hva de ser etter for å konstatere rovviltskade v/SNO
  • Forebyggende og konfliktdempende tiltak v/FMVA og FMLA

Møteleder er Frank Røym fra Sør-Trøndelag Bondelag.

Møtene er kveldsmøter i tidsrommet kl 19 - 22 og vi håper mange tar turen for å delta. Det er muligheter for å stille spørsmål og komme med kommentarer underveis. Enkel servering i starten av møtene. Ingen påmelding - bare møt opp.

 

Møtesteder:

Tirsdag 7. mars: Fosen, Skaugdalen Grendahus, Rissa

 

Torsdag 9. mars: Orkanger, Bårdshaug Herregård

(Agdenes, Snillfjord, Hitra, Frøya, Hemne, Meldal, Orkdal og Skaun)

 

Tirsdag 14. mars: Selbu, Selbusjøen Hotell

(Tydal, Selbu, Malvik)

 

Tirsdag 28. mars: Oppdal, Quality Skifer Hotell

(Oppdal, Rennebu)

 

Torsdag 30. mars: Støren, Støren Hotell ved jernbanestasjonen

(Trondheim, Melhus, Midtre-Gauldal, Holtålen, Røros)