- Å være motivert er den viktigste drivkrafta et menneske kan ha, sa den tidligere trondheimsordføreren, før han fulgte opp med gode råd og eksempler.

Rundt 40 tillitsvalgte i lokallag og fylkeslag startet tirsdag en todagers ledersamling i Åre. På programmet står blant annet jordbruksmelding, jordbruksoppgjør, stortingsvalg samt landbruk og klima i Sverige og EU.

Deltakerne skal også gjennom et politisk verksted og medietrening i løpet av samlinga.

Marvin Wiseth fortalte at han har gått med en drøm hele livet om å bli bonde. - Men det går ikke. Jeg kan ikke slå i hjel ei mus en gang.

Marvin Wiseth fikk en bondegenser som takk for inspirasjonsforedraget, her sammen med fylkesleder Asbjørn Helland, Marit Skalmerås Kolstad fra Namdalseid Bondelag og Anton Lund i Verdal Bondelag.

Men småbrukerdrømmen lever, og han går stadig på visninger.

- Å være bonde er en fantastisk jobb, men den er spesiell. Dere går veldig mye alene, sa Wiseth.

 Som bønder må dere gjøre dere selv lykkelige. Det handler om måten vi tenker på, mente han.

Vær begeistret

Det viktigste for oss er å bli sett, og det verste er å bli oversett. Hvis vi i tillegg til å bli sett, utvikler oss faglig og blir flinkere, blir vi også mer motiverte og inspirerte.

- Jeg våkner hver morgen med et begeistret hyl. For det første fordi jeg våkner. De fleste som dør, dør i senga. Så er det å komme seg opp og bli inspirert, sa han.

Wiseth er en stor fan av Winston Churchill, og siterte ham på at suksess er evnen til å gå fra den ene fiaskoen til den andre, uten å miste entusiasmen.

- Bak de fleste suksesser, ligger hardt arbeid, sa Wiseth, som også var opptatt av at bøndene må sette seg mål og gi seg selv belønning når målene er nådd.

Hardt arbeid blir skadelig når han eller hun ikke er motivert. Men i perioder kan folk yte enormt, bare de er motiverte, påpekte han.

- Å være motivert, gjør noe med prestasjonene våre. Og vi må være stolte av det vi gjør.

Gi komplement

Samtidig var han opptatt av at bønder må finne sammen, klappe hverandre på skuldra og være stolte av det de får til. Et komplement kan gjøre en stor forskjell.

Marvin Wiseth ga deltakerne i oppgave å si hva de var stolte av, og hva de kan bli bedre av. Gerhard Røsseth fra Foldereid var en av dem som måtte svare.

Wiseth satte opp de tre ordene MAT for å synliggjøre hva han mener vi mennesker trenger. M står for mestre, A for autonom, selvstyre, det å være konge i eget liv, mens T står for tilhørighet, å høre til en yrkesgruppe eller annen gruppe.

- Disse tre faktorene gjør oss velfungerende i livet, sa Marvin Wiseth.

Tankens kraft

Negativitet smitter, og vi må unngå å tenke negative tanker. Det tapper oss for krefter, og gjør oss lite visjonære, påpekte han.

- Tankens kraft er meget sterk. Det er ikke langt fra drøm til realitet. Ønsker vi noe intenst, kan vi oppnå det, sa Wiseth, som også hadde et sitat fra Walt Disney:

"If You can dream it, You can do it" - hvis du kan drømme det, kan du gjøre det.