Landbruksminister Dale foretok den offisielle åpning sammen med leder i Norske Reindriftssamers Landsforbund Ellinor Marita Jåma. Statsråd Dale fremhevet i sin hilsningstale vket på reindriftas betydning som næringsvei og kulturbærer for det samiske folket. Han pekte på den positive utviklinga næringa er inne i nå med økende verdiskaping og økende produksjon.

Før den offisielle åpningen ble den samiske nasjonalsangen sunget blant annet av barn fra den samiske skolen i Snåsa

Bondelaget vil gratuelere samene med jubileet og feiringen som går over ei hel uke i Trondheim. Jubileet sammenfaller med dato for stifting av Norges Bondelag for 121 år siden. Vi har således dobbel grunn til å feire.