Fylker går sammen
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag slår seg sammen fra 1. januar 2018.

Steinkjer er valgt som hovedsete for administrasjonen, men fylkesordføreren skal ha kontor i Trondheim.

Fylkesmannen vil også få hovedsete i Steinkjer, men vil ha kontor i både Steinkjer og Trondheim.

Bondelaget stiller seg litt avventende til å endre dagens inndeling med ett fylkeslag i Nord-Trøndelag og ett i Sør-Trøndelag, men de må framover forholde seg til en fylkeskommune og ett fylkesmannsembete.

Bondelaget har 10.000 medlemmer i nye Trøndelag fylke.

Styrene i de to fylkeslagene (bildet over) holdt felles styremøte på Ersgard i Stjørdal mandag, der tema var fylkessammenslåing og konsekvensene for Bondelagets arbeid.

- Hovedhensikten med møtet er å finne ut hvordan vi kan opptre i fellesskap overfor et samlet Trøndelag, sier leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag.

Ingen pådriver

Styret i Norges Bondelag har vedtatt at Bondelaget ikke skal være en pådriver for sentraliseringspolitikk.

- Styret vil følge prosessen og stiller seg litt avventende. For oss er det viktig å ha en organisasjon som er hensiktmessig for vårt næringspolitiske arbeid, sa organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag, som var en av innlederne på det felles styremøtet.

Dagens lover i Norges Bondelag er tilpasset dagens fylkesstruktur. Blir det endringer flere steder i landet, må lovene gjennomgås på nytt.

- Det som skjer i Trøndelag vil kunne få konsekvenser for organisasjonen til Bondelaget, og for hva vi gjør hvis flere fylker slår seg sammen, sa Solberg.

Mye felles politikk

Prosjektleder og påtroppende fylkesrådmann i nye Trøndelag fylkeskommune, Odd Inge Mjøen, orienterte om prosessen rundt sammenslåinga.

Selve sammenslåinga skjer fra 1. januar 2018, men ei fellesnemnd er allerede i arbeid. Det nye fylkestinget konstitueres i oktober 2017. En ny fylkesplan for Trøndelag skal utarbeides fram mot sammenslåinga, og den skal gjelde for 2018-2030.

Med andre ord jobber politikerne allerede med å skape en felles politikk for Trøndelag.

- Vi er opptatt av utviklinga i primærnæringene, sa Mjøen, som selv har vært bonde med melkproduksjon.

 

Fylkesledere og innledere under det felles styremøtet: Asbjørn Helland, Nord-Trøndelag Bondelag (til venstre), påtroppende fylkesrådmann Odd Inge Mjøen i Trøndelag fylkeskommune, organisasjonssjef Astrid Solberg i Norges Bondelag, assisterende fylkesmann i Nord-Trøndelag, Gerd Janne Kristoffersen, og Lars Morten Rosmo i Sør-Trøndelag Bondelag.

 

Assisterende fylkesmann Gerd Janne Kristoffersen hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag innledet rundt prosessen med kommunereformen og sammenslåinga av fylkesmannsembetene. Fylkesmannen og ledelsen skal ha fast oppmøtested Steinkjer, men kontorer i Trondheim blir opprettholdt som i dag.

Skal passe på jordvernet

Kristoffersen gikk gjennom de ulike avdelinger og oppgaver Fylkesmannen er ansvarlig for, før hun forsikret: - Vi skal passe på jordvernet!

De to styrene og administrasjonene i Nord- og Sør-Trøndelag Bondelag kjørte deretter en prosess der målet var å se på hvordan de kan arbeide videre framover.

Lagene vil samarbeide i saker der det er naturlig inn mot den nye fylkeskommunen og Fylkesmannen. Hvorvidt det er aktuelt på sikt å slå seg sammen, skal vurderes nøye og lokallagene skal involveres.

- Vi må finne hensiktsmessige løsninger i Trøndleag, og det er dere som må finne ut hva dere ønsker, sa Astrid Solberg.