Etter åtte år som fylkesleder og tilsammen 12 år i fylkesstyret har Lars Morten Rosmo valgt å gi stafettpinnen videre til nye krefter i bondelaget. Valgkomiteen i Sør-Trøndelag Bondelag har innstilt Kari Åker fra Rissa som ny fylkesleder. Kari er kjent som den blide dama som ser lyst på det meste. Hun gikk i søstras fotspor og endte opp på en gård i Rissa etter en sesong som budeie i et felles sommerfjøs. Tømreren ble gårdbruker på et melkebruk. Hun har vært aktiv i skogbruket, plukket mang en kalkun og hjulpet til i mangt et fjøs. Kanskje husker du henne også som melkekartong-Kari fra da TINE begynte med å presentere folk på kartongene sine? Kari Åker har sittet i fylkesstyret til Sør-Trøndelag Bondelag i fire år.

 

Vi skal sjå framover! Vi skal jobbe for et aktivt landbruk i hele Trøndelag!

Dette blir utfordrende og spennede hvis jeg blir valgt av årsmøtet, sier Kari. - Vi står ovenfor så mye som skjer og kan skje. Retningen på forslaget til jordbruksmelding er det som bekymrer mest. Vi må passe på de små og mellomstore bruka og sikre at de holdes i drift. Landet vårt er så kronglete og bratt, så skal vi få utnyttet fôrressursene der de er må vi sørge for at gårdene fortsatt ligger der fôrressurene er, sier hun. Hun er også opptatt av rekrutteringa til landbruket. Vi må ikke gjøre noe som hindrer rekruttering, som f.eks å ta bort velferdsordninger i landbruket. Hun er også opptatt av at arbeidet med Trøndelag 2018 skal gå greit og at vi får til et godt samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag.

Også Nortura er innstilt på jentekraft fra Trøndelag. Der er Trine Hasvang Vaag fra Snåsa i Nord-Trøndelag innstilt som ny styreleder. Og i januar valgte årsmøtet i Midtnorsk Samarbeidsråd Trine som ny leder etter Lars Morten Rosmo. Så det blir spennede å se hva damene fra Trøndelag kan få til for framtidas landbruk. Kari Åker er spent på hva Nord-Trøndelag Bondelag gjør. Der har de varslet at valgkomiteens innstilling kommer 1. mars.

Trine Hasvang Vaag og Kari Åker.