Gode møteplasser fpr medlemmene, kompetansetiltak, møte med politikere og synlighet i bygda er de viktigste kriteriene som ligger til grunn for å bli utnevnt til Årets Lokallag i Sør-Trøndelag Bondelag.

Åfjord og Roan Bondelag har stått på stand under Utopia Åfjord og sørget for en uhøytidelige konkurranse i rundballerulling. De arrangerte Åpen Gård på Lauvøya der det kom rundt 500 på besøk. De har en årllig dag for 6. klassingene i kommunene med fjøsomvisning, natursti og informasjon om landbruket. De har god kontakt med lokalpolitikerne. De jobber jevnt og trutt med medlemsmøter, arrangerer bondekafeer og stiller med dyreutstilling på bygdadager.

Å få tittelen Årets Lokallag er ikke noe barneskirenn!

Lokallagsleder Sigbjørn Gilde.

En glad og stolt lokallagsleder i Åfjord og Roan Bondelag, Sigbjørn Gilde, mottok gavesjekken, diplom og blomster på vegne av laget. Han uttrykte takknemlighet til resten av lokallagsstyret, fylkesstyret og fylkeskontoret. Og han påsto at nå skulle det virkelig bli stor aktivitet i laget! Vi gratulerer med utnevnelsen og ønsker lykke til videre.

Fra Åpen Gård på Lauvøya.

"Bryllupskaka" på årsmøtet.

Sjetteklassinger på gårdsbesøk.