Lars Petter Bartnes på representantskapsmøte

Tema for møtet: Ny jordbruksmelding – endring og utvikling eller økt import og avvikling?

Regjeringen hevder i den nye jordbruksmeldinga at verdikjeden i norsk jordbruk må i større grad tilpasse seg sterkere konkurranse i fremtiden. Regjeringen ønsker et jordbruk som er mindre politisk styrt. Enklere virkemiddelstruktur med forenkling av ordninger, færre offentlige inngrep i næringsdriften, økt konkurranse gjennom endringer i markedsbalanseringen og mer markedsretting av produksjonen er virkemidler Regjeringen foreslår. Norges Bondelag hevder at det ikke er mulig verken å øke matproduksjonen, styrke effektiviteten eller

bedre konkurransekraften uten at de viktige bærebjelkene i den norske jordbruksmodellen minst opprettholder sin styrke. Landbrukspolitikken må derfor bygge på alle fire bærebjelkene når landbruket skal videreutvikles for framtida. Gode og forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for rekruttering til næringa.

Tidspunkt: fredag 27. januar 2017 kl 10.00 – kl 12.30

Sted: Scandic Hell Hotell, Stjørdal

Program

Kl 10.00 Oppmøte og kaffe/snacks

Kl 10.30 Velkommen v/ møteleder i Midtnorsk Samarbeidsråd, Lars Morten Rosmo

Kl 10.40 Den nye jordbruksmelding settes under debatt (egen debattleder)

-             Ca 10 minutters innledninger hver: Marit Arnstad (Sp), Ingvild Kjerkhol (Ap), Torhild Aarbergsbotten (H) og leder i Norges Bondelag Lars Petter Bartnes

-             Spørsmålsrunder til politikerne

-             Spørsmål fra salen og åpen debatt

Ca. Kl 12.30 Møteslutt

Det jobbes med å få med Krf eller V med på møtet. Frp kunne ikke stille med noen i debatten.