Det ble både tett og varmt i toppen av Hjorten Hotell, og det ble også varmt i toppen til deltagerne. For her måtte de gi litt av seg selv. Det hele handlet om hva de selv må se, finne ut av og gjøre for å enten komme i gang med gårdsdrift eller utvikle det de har. Jordbrukssjef på Hitra, Ingvild Størkersen, siterte allerede i starten av møtet landbruksdirektør Tore Bjørkli som ofte presiserer "Det er karen som er garden".

Deltagerne ble presentert et kartleggingsskjema for sin gård. Både jord, hus, dyr og folk var noe av det de måtte se litt nærmere på. Og ikke minst definere sine drømmer og hva de har lyst til å holde på med. Fokuset også i kartlegginga dreide seg om folket, deg selv. Hvis du ikke presterer blir det ikke noe resultat!

Aina Sandvik holdt et innlegg om gården hun har valgt å ta over. Hurran Villsau på Frøya. Det er farens gård som hun sammen med mannen sin har tatt over og nå har drevet i et år. På farens gård var det storfeproduksjon med okser, all mulige rasefjærkre, gris, kalkun, gjess og kanin fram til 1986. Så ble det 10 års opphold. Og litt stusslig uten dyr, så fem villsausøyer ble kjøpt inn fra Tarva. Faren fant ut at han ville satse på villsau som er tilpasset landskapet. Buskapen vokste og det gjorde også tanken om å starte eget slakteri. Nå står en driftsbygning som inneholder slakteri, godkjent kjøkken og gårdsbutikk på gården. Alt er bygd i samråd med Mattilsynet. Veldig kortreist mat, og veldig mørt kjøtt som selges direkte og via nettbutikk. Pinnekjøtt, lammelår, fårikålkjøtt, knoker - alt unntatt hodet utnyttes. Og avsetninga er god og besetninga økes mot 250 søyer. To slaktere er ansatt i sesongen. Hurran Villsau har oppnådd merket geografisk beskyttelse: Villsau fra norskekysten. Aina og mannens mål er at minst en av dem skal kunne jobbe bare på gården, og de leter etter muligheter for hvordan de skal få til det.

Liv Gystad hos Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling i Sør-Trøndelag holdt innlegg om mangfoldet av muligheter i landbruket i Sør-Trøndelag. Hun var innom satsinga på lokal mat der vi har aktører som Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS og Matnavet på Mære. Trøndersk Matfestival i Trondheim er stor. Det samme er Bondens Marked som i tillegg til faste salgsdager i Trondheim også har etablert seg i omkringliggende kommuner. Grønt reiseliv jobbes det også mye innen, og Liv nevnte Hanen som er bransjeorganisasjonen for gårdsmat, reiseliv og innlandsfiske. Inn på Tunet er tjenester på gårdsbruk innen eldreomsorg, arbeidstrening, skole, psykisk helse, rusomsorg. 60 gårder i Sør-Trøndelag tilbyr slike tjenester, og 34 av gårdene er godkjente Inn på tunet-gårder gjennom Matmerk.

Hilde Hegnes, jordbrukssjef i Frøya kommune, hadde en orientering om finansieringsmuligheter i Innovasjon Norge. Har du en god idé som kanskje munner ut i en plan, så ta kontakt med landbruksforvaltninga i din kommune!

Berit Sølberg i Sør-Trøndelag Bondelag dro deltagerne gjennom kartleggingsskjemaet og som etterhvert munnet ut i grupper som dannet seg av seg selv. De som følte de trengte en "ny nabo" å diskutere med, ble oppfordret til å finne det. Og vi håper at det kan etableres et nettverk som kan dra i gang flere møter med mer spesifikke tema de ønsker finne ut mer om. Grønnsaker, saueproduksjon, honningproduksjon, Inn på tunet, ølbrygging, No Fence, parsellhager, generasjonsskifte og driftsbygninger var noe av det deltagerne på dette møtet vil lære mer om.

Unge gårdbrukere i trivelig prat med fv Hilde Kregnes, Frøya kommune, Torstein Vitsø, Snillfjord kommune, Liv Gystad, Fylkesmannens avdeling for landbruk og bygdeutvikling og Ingvild Størkersen, Hitra kommune.