Bondeprisen deles ut årlig av Sør-Trøndelag Landbruksselskap, og prisen ble utdelt for første gang i 2004. Bondeprisen er en hedersbevisning til bønder som gjennom målrettet utnytting av gårdens ressursgrunnlag framstår som forbilder for dem som vil bygge og bo i bygde-Norge.

Eivind Myklebust er en optimistisk og engasjert bonde som skyter helt blink på kriteriene til Bondeprisen. Eivind tok over gården i Rødsjø i Rissa kommune i 2005 og drev den litt på «hobbybasis» mens han jobbet ved siden av på Norturas slakteri i Husbysjøen. Da slakteriet ble lagt ned, måtte han gjøre noen valg.

Til Husbysjøen kom et ungt, optimistisk par og slo seg ned på gården «Månen». Eivind og den nye gårdbrukeren der fikk raskt god kontakt, og Eivind ble smittet av optimismen og engasjementet. Sammen bestemte de seg for å starte «Stjørna Bondekafe». Et konsept Eivind nå ofte blir invitert til å reise rundt å fortelle om. De satte opp en liste over hvem som var potensielle til å ta over gårder i området. Disse 20 ble invitert til «bondekafeen» og sommeren 2009 ble første møte holdt. De snakket om hva som skulle til for å ta over gårdene, og det ble bestemt studieturer med buss for å reise rundt å se på fjøs for å få inspirasjon og idéer til drift og løsninger. Rissa Utvikling ble kontaktet og penger bevilget. De hadde, og har fortsatt jevnlige møter i «bondekafeen». Dette resulterte i 10 gårdsoverdragelser med ny optimisme. De følger opp hverandre, og miljøet blir bare bedre og bedre. Eivind satset på å bygge for sauedrift for det var og er det ressursgrunnlag for i området der han har gården.

Denne driftige bonden satset med friskt mot på større sauehold og bygget på fjøset. Han opplevde etter hvert som mange andre sauebønder at tapstallene begynte å gå oppover. Eivind engasjerte seg raskt og er initiativtaker til Midt-Norge prosjektet for å finne ut tapsårsaker i beiteområdet og kunnskap om kongeørna som skadevolder. Så de to siste årene er han blitt invitert på møter og konferanser og han har reist rundt og fortalt om erfaringene i det prosjektet, og prosjektet er godt kjent helt inn i Stortinget med vedtak om videreføring av prosjektet for å få mer kunnskap om kongeørna som skadevolder og vedtak om å se på forvaltning av kongeørn bl.a med å få inn bestandsmål for arten.

Det var en stolt og ydmyk Eivind Myklebust som mottok Bondeprisen for sitt engasjement for bygda si og landbruket. Dette inspirerer meg til å stå på enda mer for landbruket, sa han i sin takketale. Det var Lars Morten Rosmo som er styremedlem i Landbruksselskapet i Sør-Trøndelag som delte ut prisen.