Hun skal vikariere for Ove Magne Ribsskog, som skal ha permisjon i ett år for å starte i ny jobb som kommunikasjonssjef i AQS AS.

Erica kommer fra Norsk Sau og Geit, hvor hun har vært beite- og utmarksrådgiver de to siste årene. Hun har master i husdyrvitenskap og etologi fra NMBU på Ås, og bachelor i husdyrfag fra Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT).

Men i motsetning til de fleste andre i Bondelaget, kommer hun ikke fra gård. Hun er oppvokst i Trondheim, men fikk en glødende interesse for norsk landbruk etter at hun startet på HiNT.

- Det er kanskje min styrke. Jeg kan alminneliggjøre landbruksterminologi og uttrykk. I min generasjon er det et gap mellom folk som er fra gård og folk som er vokst opp i byen. Det er for eksempel ikke mange i byen som vet hva landbrukssamvirke eller skurtresker er, sier Erica Hogstad Fjæran.

Etter studier på Steinkjer og Ås og i Canada og Tanzania har ønsket hele tiden vært å vende tilbake til Nord-Trøndelag:

- Det var på Steinkjer jeg ble forelsket i landbruket, og jeg har alltid sagt at jeg skal slutte ringen her og gi tilbake til Nord-Trøndelag, sier hun.

Erica har allerede startet i jobben, og hun skal arbeide med intern og ekstern kommunikasjon. I tillegg får hun ansvar for rovvilt og utmark. Hun har også spisskompetanse på dyrs atferd og velferd.