Nyheter fra Akershus Bondelag

Julehilsen fra kontoret

Akershus Bondelag ønsker alle en riktig god jul og et godt nytt år. Kontoret holder stengt i romjula og vi er tilbake onsdag 2.januar.

Regjeringen overprøver de regionale rovviltnemndene

- Regjeringen, med statsminister Erna Solberg i spissen, nekter å regulere ulvebestanden ned til det nivået som Stortinget har bestemt. FrP, Høyre og Venstre etablerer i praksis et norsk ulvereservat i ulvesonen i Akershus, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

Fagkveld høstkorn - årets høstkornmester er kåret!

Årets høstkornmester ble laget Meitemarkens venner fra Fagskolen på Hvam. Les mer om dette og se plansjer fra fagmøtet i denne nettsaken.

Kurs om forebygging av flom- og ekstremnedbørskader

Skader som følge av flom og ekstremnedbør påfører samfunnet økonomiske tap hvert år. Ikke minst landbruket kan være skadelidende. Norges Bondelag har utarbeidet en veileder om hvordan forebygge skader forårsaket av flom og ekstremnedbør. Prosjektleder Svein Guldal holder fagkveld/kurs om dette TIRSDAG 11. DESEMBER 2018 kl 18.30 på Grønt Fagsenter Hvam. Påmelding til akershus@bondelaget.no.

Julebordsmøte om økologisk jordbruk

På møtet blir det kåring av vinner av Økologisk Havremesterskap 2018, faglig program og julemiddag med musikalsk innlegg. Møtet finner sted på Vitenparken, Campus Ås, mandag 3. desember klokken 16:00.

Hilsen fra bønder i Malawi

Ledermøtet fikk lørdag morgen storfint besøk. Indira Teo er kvinnebonde i Malawi fortalte om hvordan hun og hennes kollegaer møter klimautfordringene i praksis. Et innlegg som berørte, og ga mange gjenkjennende nikk fra bønder i salen.

Rekordstort ledermøte

Nærmere 140 lokale tillitsvalgte i Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag er nå sammen med gjester fra landbrukets organisasjoner samlet til ledermøte med politiske og organisatoriske drøftinger på Klækken Hotell.

Kornskolen 2018 - fulltenget

I vinter vil det igjen bli arrangert en grunnleggende kornskole for de som ønsker å lære om korndyrking på en økonomisk og miljøvennlig måte i Akershus og Østfold. Kurset passer for deg som er ny kornprodusent, eller deg som mener at du trenger litt faglig påfyll.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 1. november.

Erstatningsordningen - noen presiseringer i innspurten! (...og husk at fristen er 31. oktober)

Forvaltningen i kommuner og hos Fylkesmannen har som mål å behandle søknader om erstatning så raskt og effektiv som mulig. Vi ber de som skal søke om erstatning om å merke seg følgende:

Skattekurset 2018 er igang

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Bartnes til møte med grønt- og bærprodusenter

Norges Bondelags leder, Lars Petter Bartnes, deltar på medlemsmøte for produsenter av poteter, grønnsaker, bær og frukt i Hedmark, Oppland og Akershus tirsdag 16. oktober. Møtet finner sted på Blæstad i Vang ved Hamar kl 18.30.

Fagdag om korntørker og fossilfrie alternativer

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om korntørker og lager 17. oktober i Østfold, . Det er et økende behov mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette?

Invitasjon til seminar - Nytt liv i låven

Akershus fylkeskommune inviterer til seminar om landbrukets kulturminner 27. november 2018 kl. 17.00-20.00. Landbrukets kulturminner er et av temaene i fokus i arbeidet med Regional plan for kulturminner i Akershus.

Invitasjon til eierskiftekurs

Akershus Bondelag ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Møte for grøntprodusenter 17. september

Vestfold, Telemark, Østfold, Akershus og Buskerud Bondelag inviterer igjen alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. Denne gang arrangeres møtet mandag 17. september på Gjennestad Gartnerskole, Stokke i Vestfold. Vi starter med suppe fra 17.30. Alle fra Akershus er også hjertelig velkomne.

Enighet om krisepakke for tørkerammede bønder

Bøndenes organisasjoner og staten ble 30. august enige om en krisepakke for tørkerammede bønder. - Jeg er glad for at det legges opp til rask utbetaling av midlene, sier Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag. - Krisepakken vil dermed kunne avhjelpe noen av de økonomiske bekymringene for husdyr- og grøntprodusenter som er hardt rammet. Men samtidig hadde vi håpet at også såkorn- og matkornprodusenter ble omfattet av krisepakken, fortsetter Enger.

Hvem skal vinne Innlandets Matpris i år?

Den første som vant prisen, i 2015, var gulrotprodusent Valborg Alhaug. Gårdsbutikkinnehaver og grønt- og eggeprodusent Louise Gjør vant den i 2016. Lindas sau, saft, syltetøy og sirkus (Linda Suleng, fra Østre Toten) gikk av med seieren i 2017. Hvem vinner Innlandets Matpris i 2018? Bli med på å foreslå kandidater fram til 6. september!

Bondelaget satte fokus på grøntprodusentene og tørke

Det var fullt hus når nærmere 100 bønder som driver med grøntproduksjon fra Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud var samlet på Balke Gård i Rygge. Temaet var den ekstreme tørkesommeren og hvordan dette påvirker grøntproduksjon. Sigurd Enger fra Akershus Bondelag ledet møtet.

Åpen Gård i Akershus

Rekordstor påmelding til Åpen Gård i jubileumsåret. Sjekk her hvor det er Åpen Gård i Akershus.

Samler grøntprodusenter

Østfold, Akershus, Vestfold og Buskerud Bondelag inviterer i fellesskap alle grønnsaks-/potet-/frukt- og bærprodusenter til møte i forbindelse med den ekstreme tørkesituasjonen. På møtet deltar Fylkesmannens landbruksavdeling, ledelsen i Gartnerhallen, Grøntprodusentenes Samarbeidsråd, Bama og Coop i tillegg til leder i grøntutvalget i Norges Bondelag. Møtet avholdes på Balke Gård i Rygge, Østfold tirsdag 21. august.

Bondelagene i Aurskog-Høland mobiliserer kornprodusentene

Over 120 bønder fra Aurskog-Høland og nabokommuner fant veien til låven på Aur Prestegård.

Akershus Bondelag mobiliserer kornprodusentene

Kornprodusentene vil bidra til å løse fôrkrisen for husdyrprodusentene i Akershus og resten av landet.

Ta vare på hverandre i disse tørketider - snakk med naboen eller andre kolleger

Hold kontakt med naboer og kolleger så vi kan fange opp de som synes situasjonen er uhåndterbar.

Presiseringer fra Landbruks- og matdepartementet

Se pressemelding og brev fra Departementet.

Kritisk grovfôrsituasjon – tid for dugnad

Tilgangen på grovfôr til husdyr er nå kritisk, og husdyr- og kornbønder må hjelpe hverandre. Se også informasjon om fagmøte for husdyrprodusenter.

Støtte til regulering i svinenæringa

Mandag inviterte Norsvin og bondelagene i Østfold og Akershus til et produsentmøte for å drøfte og få innspill til arbeid med markeds- og produksjonsregulering, sett i lys av årets jordbruksoppgjør. Nærmere 40 svineprodusenter fra hele Østfold og Akershus var møtt opp hos Marit og Carl Gauterud på Carlberg gård i Rygge når leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag ønsket velkommen.

OPPDATERT: Viktige avklaringer om arealtilskudd og erstatning

Artikkel inneholder nå link til brev som har gått fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til alle landbrukskontorene.

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen) 2018

Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Meld avlingssvikt pga tørken NÅ

Et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå." Derfor: meld skade NÅ.

Årsmøtet i Norges Bondelag

Norges Bondelag var samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni og Lars Petter Bartnes (49) ble gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Erstatning ved avlingssvikt

De gode avlingene har allerede tørket bort mange steder, og sannsynligheten for klimatisk avlingssvikt øker for hver dag uten regn.

Krever fellingstillatelse på ulv på Romerikssletta

Akershus Bondelag har sammen med lokallagene i Ullensaker, Sørum og Nes søkt om fellingstillatelse på en ulv. Søknaden kommer etter gjentatte ulveobservasjoner i området hvor det går mye sau og storfe på beite.

Jordbruksavtalen for 2019

- Avtalen innebærer et nødvendig løft for mindre og mellomstore bruk på Vestlandet og distriktene for øvrig. Men også planteproduksjon, inkludert korn, er klart prioritert i årets oppgjør, uttaler Sigurd Enger.

Statens tilbud i jordbruksforhandlingene

Staten fremmet sitt tilbud til jordbruket fredag 4. mai. De tilbyr en økt inntektsramme på 1 milliard kroner, av dette en økning i bevilgningen over jordbruksavtalen på 670 millioner kroner. Tilbudet kan etter statens beregninger gi jordbruket en inntektsvekst på kroner 11.900 pr. årsverk, mens jordbrukets krav var en vekst på kroner 25.300 pr. årsverk.

Moderat krav - for landbruk over hele landet

- Jordbruket har levert et moderat krav, særlig i lys av et krevende utgangspunkt hvor stor kostnadsvekst har ført til inntektsnedgang i flere produksjoner. Kravet møter dagens utfordringer i landbruket og prioriterer mindre og mellomstore bruk, sier leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.

Kornprogrammet inviterer til fagtur til Sverige

I morgen reiser vi på tur. Nå er oppdatert program lagt inn i denne nettsaken. For tredje året på rad inviterer kornprogrammet til fagtur. Denne gangen går turen til Sverige, det blir gårdsbesøk og en dag på landbruksmessen Brunnby Lantbrukardagar.

Oslo Bybondelag vinner av vervekonkurransen i Akershus Bondelag!

Oslo Bybondelag, det nyeste lokallaget i Akershus, har sitt tilholdssted på Losæter midt i Oslo sentrum. Herfra har de arrangert aktiviteter som har skapt interesse, og på den måten økt medlemsantallet sitt nok til å vinne vervekonkurransen.

Sigurd Enger gjenvalgt som leder

Både Sigurd Enger og resten av styret i Akershus Bondelag stilte til gjenvalg og ble gjenvalgt på årets årsmøte i Akershus Bondelag.

Årets Lokallag: Enebakk

Enebakk ble kåret til årets lokallag på årsmøtet i Akershus Bondelag på Losby gods i dag. Styret i Akershus Bondelag er jury og her kan du lese begrunnelsen.

Jan Stabbetorp fikk årets Stå-på-pris

Rådgiver i Norsk Landbruksrådgiving Øst og daglig leder på Grønt Fagsenter Hvam, Jan Stabbetorp, fikk årets Stå-på-pris i Akershus Bondelag.

Årsmøte i Akershus Bondelag

I dag er Akershus Bondelag med lokallag og gjester samlet på Losby Gods i Lørenskog. I leders tale hadde Sigurd Enger fokus på dyrevelferd og miljø.

Stormøte korn 2018

- Sentrale politikere som ga gode løfter gjorde møtet svært viktig. Dette er oppsummeringen fra fylkeslederne etter Stormøte korn 2018

Stort engasjement for naturbrukopplæringen på Hvam!

Fremtiden for naturbruk på Hvam videregående skole er gjenstand for politiske debatt i Akershus.

Stormøte korn 2018

Årets stormøte korn i Akershus og Østfold Bondelag blir på Ås kulturhus den 1. mars kl.18.30. Det er spennende tider for landbruket med ny regjering og et mulig landbruksflertall på Stortinget utenfor regjeringen.

Vet du om en kandidat til Stå på-prisen i Akershus?

Under årsmøtet i Akershus Bondelag deles Stå på-prisen ut til en som har bidratt med stor innsats og pågangsmot for satsing på landbruket i Akershus. Nå kan du nominere en kandidat du synes fortjener prisen!

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2018

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 14.3.2018 på Losby Gods, Lørenskog.

Fagmøte "Bonden som arbeidsgiver for utenlandsk arbeidskraft" 31. januar - påmelding åpnet

Felles grøntutvalg for Østfold og Akershus Bondelag inviterer til fagmøte om "Utenlandsk arbeidskraft - Bonden som arbeidsgiver". Hovedmålgruppa er grønt/frukt og bærprodusenter. Innledere fra UDI, skatteetaten, arbeidstilsynet, NLR m.fl. kommer. Møtet avholdes 31. jan 2018 i tiden 09.30 – 15.00, på Bøndenes Hus i Råde, Østfold.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere