Nyheter fra Akershus Bondelag

Kogstad og Kylland gjenvalgt som leder og nestleder

Jens Thori Kogstad fra Gjerdrum er gjenvalgt som leder i Akershus Bondelag. Torbjørg Kylland fra Kråkstad er gjenvalgt som nestleder. Begge ble valgt på årsmøtet i Akershus Bondelag på Losby gods i Lørenskog i dag.

Årets lokallag i Akershus Bondelag

Årets lokallag i Akershus Bondelag er Sørum Bondelag. De kan vise til jevn aktivitet gjennom mange år, sa Helge O. Aas da han delte ut prisen til leder Gulbrand Romsaas.

Årets vervevinner i Akershus Bondelag!

Årets vervevinner har en økning i medlemstallet på 21 nye medlemmer.

Stå-på prisen går til Maren Holthe og Else Villadsen for Karbon Agro

Stå-på prisen går i år til Maren Holthe og Else Villadsen for sitt engasjement for marken og jorda i pilotprosjektet Karbon Agro

Fjern tvilen! Økt inntekt er jobb nummer 1

La det ikke være tvil, økt inntekt er jobb nummer 1 åpner Jens Thori Kogstad sitt innlegg med på årsmøtet i Akershus Bondelag. I dag er 80 representanter og gjester samla på Losby Gods.

Jordbruksoppgjøret 2023

Akershus Bondelag forventer fokus på inntekt og melk i år.

Kornprogrammet i Viken inviterer til fagtur

I år går turen til Brunnby Lantbrukardagar i Västerås i Sverige 5.-7. juli.

Korn og beredskap i urolige tider

Beredskap, sjølforsyning og matproduksjon var tema for Stormøte Korn som gikk av stabelen i går kveld. Om lag 250 besøkende var samla i Askim Kulturhus.

Årsmøtet 2023 - sakspapirer

Akershus Bondelag har årsmøte 15. mars. Her finner du sakspapirer og program.

Proteinskolen 2023

Vi inviterer til kurs om proteinvekster - erter, åkerbønner (og litt om oljevekster).

Innstiller på gjenvalg av Jens Thori Kogstad som fylkesleder i Akershus Bondelag

Valgnemnda innstiller på gjenvalg av Jens Thori Kogstad fra Gjerdrum som fylkesleder, og gjenvalg av Torbjørg Kylland som nestleder.

Årets stormøte korn 2. mars

Østfold og Akershus Bondelag inviterer til årets stormøte korn torsdag 2. mars kl. 18.30 i Askim Kulturhus. Årets tema er beredskap, og betydningen av norsk kornproduksjon i et beredskapsperspektiv. Sjekk programmet her 👇

Seminarserie "Fra plog til rot"

Vi inviterer til seminarserien «Fra plog til rot». Gjennom 3 kvelder på Teams får du innføring i dyrkning av fangvekster, og omstilling til redusert eller ingen jordarbeiding.

Våre samarbeidspartnere