- Vi er redd det bare er et tidsspørmål før beitedyr blir tatt av ulv utenfor ulvesonen på Romerike, sier rovviltansvarlig i Akershus Bondelag, Helge Aas. 

I Akershus er det Glomma nord for Øyeren som utgjør grensa mellom beiteprioritert område og ulvesonen. Vest for Glomma er det beiteprioritert område, der skal ulv som utgjør skadepotensiale tas ut. Siden det nå er mye som tyder på at ulv holder til i området må fellingstilatelse gis, og skadefelling iverksettes umiddelbart. Det er Fylkesmannen i Oslo og Akershus som behandler søknaden om skadefelling, vi forventer en rask saksbehandling. 

 

Meld fra om observasjoner

Det er svært viktig at observasjoner av store rovdyr blir meldt inn til offentlige myndigheter slik at skadepotensialet kan vurderes og et fellingsforsøk lykkes. 

Ved akutte situasjoner med rovdyrangrep eller rovdyr som truer husdyr skal Fylkesmannens døgnåpne beredskapstelefon brukes: 971 35 265 
Les mer rovviltinfo fra Fylkesmannen her.

 

Andre observasjoner skal meldes til Statens Naturoppsyn - SNO.
Her er liste over lokale rovviltkontakter: 

 

Har du behov for bistand ifbm med beitedyr og rovvilt ta kontakt med Akershus Bondelag.