Fylke/lag Navn Telefon Mobil
Aker Og Oslo Bondelag Steinar Brodin 77695773 95709528
Asker og Bærum Bondelag Unni Wolden Staver 92868666
Aurskog Bondelag Lars Vegard Borstad 90738919
Blaker Bondelag Eva Stortrøen 91735222
Eidsvoll Landbruksforening Kaja Merete Aas 94821958
Enebakk Landbrukslag Gro Grinde
Feiring Landbrukslag Jens Ola Lundstad 63966015 91600687
Fet Jordbruksforening Per-Jacob Ølstad 63881599 48024802
Frogn Bondelag Per Fr. Saxebøl 64933277 90143171
Frogner Bondelag Ola Martin Brændjord 92425153 92425153
Gjerdrum Bondelag Thomas Jordet 93496724 93496724
Hurdal Landbrukslag Frank Hoel-Knai 90626036
Høland Bondelag Erik Glende 63851214 98617126
Kråkstad og Ski Bondelag Jan Ivar Tjernæs 95135772
Lørenskog Landbruksforening Ole Haug 67906633 90127084
Nannestad Bondelag Karl Martin Nordby 63930045 95742776
Nes Landbrukslag Jan Stabbetorp 0 90838418
Nesodden Landbrukslag Carl Fredrik Heltzen 90161775 90161775
Nittedal Og Hakadal Bondelag Olav Skrøver Aaraas 96626347 96626347
Rælingen Landbrukslag Thomas Karlstad 90025883 90025883
Skedsmo Bondelag Sindre Bøhnsdalen 95805358
Sørum Bondelag Gulbrand Romsaas 90291303
Ullensaker Bondelag Hege Sørby 99434296
Vestby Landbrukslag Stein Are Tuft Lie 97437803
Ås Landbrukslag Morten Gultvedt 64944545 91545234

Våre samarbeidspartnere