Fylke/lag Navn Telefon Mobil
Aker Og Oslo Bondelag Kristin Nesmoen 97679721
Asker og Bærum Bondelag Unni Wolden Staver 92868666
Aurskog Bondelag Lars Vegard Borstad 90738919
Blaker Bondelag Eva Stortrøen 91735222
Eidsvoll Landbruksforening Kaja Merete Aas 94821958
Enebakk Landbrukslag Gro Grinde
Feiring Landbrukslag Jens Ola Lundstad 63966015 91600687
Fet Jordbruksforening Per-Jacob Ølstad 63881599 48024802
Frogn Bondelag Per Fr. Saxebøl 64933277 90143171
Frogner Bondelag Ola Martin Brændjord 92425153 92425153
Gjerdrum Bondelag Thomas Jordet 93496724 93496724
Hurdal Landbrukslag Frank Hoel-Knai 90626036
Høland Bondelag Rita Rakstad 92011252
Kråkstad og Ski Bondelag Jan Ivar Tjernæs 95135772
Lørenskog Landbruksforening Ole Haug 67906633 90127084
Nannestad Bondelag Tonje Aas 91616627
Nes Landbrukslag Jan Stabbetorp 63905553 90838418
Nesodden Landbrukslag Jan Gulbrandsen 66917241 90592830
Nittedal Og Hakadal Bondelag Olav Skrøver Aaraas 96626347 96626347
Rælingen Landbrukslag Thomas Karlstad 63884726 90025883
Skedsmo Bondelag Trygve Bjerge Wærhaug 92285128
Sørum Bondelag Gulbrand Romsaas 90291303
Ullensaker Bondelag Hege Sørby 99434296
Vestby Landbrukslag Stein Are Tuft Lie 97437803
Ås Landbrukslag Ottar Kristoffer Kjus 91391456

Våre samarbeidspartnere