Kari-Anne Svennebye Aanerud er tildelt Stå-på-prisen fra Akershus Bondelag.

- Jeg har verdens beste jobb og bønder er verdens fineste folk, sa prisvinneren da hun takket for prisen, som hun fikk for sin langvarige og sterke innsats for at bonden skal ha det bra i jobben.
 
Juryen, som består av fylkesstyret i Akershus Bondelag, begrunner prisen slik:
Landbruksnæringa er inne i en krevende tid, med dårlig lønnsomhet og stadig økende krav til produksjonsmetoder. Årets stå-på-pris går til en som har gjort en glimrende innsats for å hjelpe der vinneren kan, med stor arbeidskapasitet og engasjement. Vedkommende har blant annet brukt utallige timer i telefonen med bønder som trenger hjelp, både med stort og smått. Noen ganger kan dette bestå av en sjekk på hvordan ståa er, mens det andre ganger er behov for mer inngripende hjelp. Uansett problem, blir situasjonen tatt med like stort alvor. Hele veien er det bondens trivsel som står i sentrum – selv i saker der det nyttigste rådet er å slutte og være bonde. Årets vinner har vært til stor hjelp for mange bønder, og vedkommende har blant annet vært synlig gjennom bidrag på tørkemøter på forsommeren, og møteplass for bonden på ettersommeren. Mange bønder finner god støtte i kollegaer rundt seg, men næringa har også en viktig støttespiller i de litt mer «ordna» funksjonene. Når man opplever en tøff tid i livet og har behov for noen å snakke med, er landbrukets HMS-tjeneste et godt eksempel på en lavterskeltjeneste som bidrar med støtte og hjelp.
Gjennom sin innsats, mener vi at prisvinneren bidrar til at flere bønder klarer å holde hodet over vannet, få på plass god drift, avvedyretragedier og generelt bidra til at landbruket beholder sin gode standing i befolkningen ellers.

På bakgrunn av dette, har vi gleden av å annonsere at vinneren for årets stå-på-pris er … Kari-Anne Svennebye Aanerud. Gratulerer!