Marthe Bogstad delte ut utmerkelsen på vegne av fylkesstyret i Akershus Bondelag, med denne begrunnelsen:

Årets lokallag går i år til et lokallag som har utmerket seg når det gjelder aktivitet, både innad i organisasjonen og ut mot samfunnet ellers. I organisasjonssammenheng har de deltatt aktivt på møter i regi av fylkeslaget, sendt inn gode innspillsbrev til fylkene i forbindelse med ulike høringsrunder, avholdt ti styremøter i løpet av 2023, arrangert studiering om jordbruksoppgjøret og holdt sine egne medlemmer oppdaterte ved å sende ut medlemsinformasjon flere ganger i løpet av året. Nes Landbrukslag v/Maren Hansen, Jan Stabbetorp og Emil Aarhus

Dette lokallaget har også vært svært synlige og delaktige utad mot resten av samfunnet. Dette har de blant annet oppnådd ved å avholde politikerfrokoster, og ved å holde tett kontakt med både landbrukskontoret og med kommunen, gjennom aktiv deltakelse i det lokale næringslivet. I 2023 arrangerte de også et fagmøte om solenergi, der 60 stykker møtte. I sommer delte de ut grønnsaksplanter og settepoteter til tre barnehager i sin kommune, og de arrangerte en markdag med grilling – dette med stor suksess. Lokallaget har deltatt som vakter på landsstevne i NBU i løpet av sommeren 2023, på matfestivalen Brød og Circus på Årnes, og på Åpen Dag på Hvam vgs.

Dette lokallaget har altså utmerket seg med aktiv deltakelse gjennom hele 2023. Som en bonus, er de også ett av lokallagene som har hatt medlemsvekst i løpet av 2023 – der de har gått fra 450 medlemmer i starten av året, til 459 medlemmer innen nyttår.

På bakgrunn av dette, er vinneren av årets lokallag i Akershus Bondelag for 2024 Nes Landbrukslag. Vi gratulerer!