Akershus Bondelag og Norges Bygdeungdomslag møtte opp utenfor SNØ i Lørenskog i dag, der Senterpartiet har landsstyremøte. Målet er å få Stortinget til å endre vesentlig på regjeringas plan for sjølforsyning og opptrapping av bondens inntekt, som skal vedtas på Stortinget torsdag. 

Skuffelse og forbannelse
Et 40-tall bønder troppa opp utenfor Sp-landsstyremøtet for å si fra at landbrukets folk er svært skuffa over måten regjeringa vil beregne og behandle bondens inntekt på i framtida.

Skuffelsen og sinnet handler blant mye annet om
- at regjeringa vil be Stortinget vedta at et årsverk i landbruket er 1845 timer, ikke 1700 timer som i andre yrker.
- at regjeringa vil be Stortinget vedta at når bondens inntekt skal trappes opp, skal inntekten blåses opp med 20 prosent før den sammenliknes med andre grupper.

En samlet landbruksnæring gjør det den kan for å få endret så mye som mulig av dette før planen skal vedtas i Stortinget.

Slalåm mellom partiene
Senterpartiet og Arbeiderpartiet søker flertall hos Høyre og Venstre om ny metode å beregne bondens inntekt, tilsvarende det som var regjeringas forslag. Tidspunkt for opptrapping av inntektene i jordbruket er sikret av et annet flertall, bestående av Ap, Sp, Rødt og MDG. Fylkesleder i Akershus Bondelag, Morten Tømte, er frustrert over at regjeringspartiene kjører slalå
m mellom de politiske partiene i landbrukspolitikken uten at det gagner bøndene. Inntekt er det viktigste virkemiddelet for økt matproduksjon.
- Når inntekta skal måles på nivå med sykepleier og lærere, så må vi forvente at man legger til grunn at man har jobba like mange timer. I forslaget som nå ligger på bordet skal bøndene jobb
e 145 timer mer. Det finner jeg helt urimelig og det har næringa vært tydelig på, sier Tømte. 

Ikke satsing på matsikkerhet og sjølforsyning
Nå er det stor skuffelse i landbruket over at stortingsflertallet ikke kunne samles om et tydeligere signal om at de vil satse på matsikkerhet, beredskap og selvforsyning gjennom økte inntekter i landbruket. Stortingets næringskomite avga
 før helga sin innstilling til hvordan norsk selvforsyning og bondens inntekt kan økes. Innspillet skal endelig behandles i Stortinget førstkommende torsdag. Gjennom helga har mediene hatt mange saker om bønder som tviler på om det er en framtid i landbruket, og senterpartister som melder seg ut eller vurderer å gjøre det.

Oppmuntrer ikke ungdommen!

Matproduksjon er beredskap, og i urolige tider så må vi ruste matproduksjonen for framtida. Ungdommen trenger forutsigbarhet og framtidstro for å satse på landbruket. Da må Stortinget levere bedre enn det som kom på torsdag sier Henrik Nordtun Gjertsen, leder i Norges Bygdeungdomslag.