Valgnemnda har i dag levert sin innstilling til valgene som skal gjøres på årsmøtet i Akershus Bondelag 14. mars. Valgnemndas leder Brita Skallerud sier at de har landet på denne innstillinga etter å ha fått mange innspill og etter å ha hatt mye kontakt med organisasjonen.

Hele valgnemndas innstilling ser slik ut:

Fylkesstyret
1. Leder, velges for ett år:
Morten Tømte, Eidsvoll

2. Styremedlemmer, velges for to år:
Marthe Bogstad, Ullensaker
Johan Klever, Skedsmo

3. Vararepresentanter til styret, velges for ett år:
1. Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad/Ski
2. Jens Ola Lundstad, Feiring
3. Ola Kure Skinnes, Røyken

4. Nestleder, velges blant styremedlemmene:
Delt innstilling:
Marthe Bogstad, Ullensaker - 2 stemmer
Helge Randem, Vestby - 1 stemme

Brita Skallerud har ikke deltatt i diskusjonen rundt nestledervervet pga. inhabilitet.

Ikke på valg:
Kari Anne Aaby, Asker og Bærum
Helge Randem, Vestby

 

Andre verv
5. Utsendinger til Norges Bondelags årsmøte (velges for to år)

Helge Randem, Vestby
Johan Klever, Skedsmo
Jan Ivar Tjernæs, Kråkstad/Ski
Ola Kure Skinnes, Røyken
Gro Grinde, Enebakk


Ikke på valg:
Marthe Bogstad, Ullensaker
Kari Anne Aaby, Asker og Bærum
Jens Ola Lundstad, Feiring
Olav Andreas Kvarme, Nes
Per Fredrik Saxebøl, Frogn
Fylkesleder møter i tillegg

 

6. Vararepresentanter til Norges Bondelags årsmøte, i nummerorden, velges for ett år
1. Sindre Bøhnsdalen, Skedsmo
2.  Eva Stortrøen, Blaker
3.  Morten Guldtvedt, Ås

4.  Per-Jacob Ølstad, Fet
5.  Kaja Merete Aas, Eidsvoll
6.  Eivind Vårum, Jevnaker

7.  Carl Fredrik Heltzen, Nesodden
8.  Øyvind Berg, Ski/Kråkstad
9.  Ole Haug, Lørenskog

10. Anders Klaseie, Eidsvoll
11. Elin Marie Stabbetorp, org. sjef Akershus Bondelag

7. Vararepresentant for nestleder i fylkeslaget til Norges Bondelags representantskap:
Kari Anne Aaby, Asker/Bærum

8. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdekvinnelag:
Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret.

9. Utsendinger til årsmøtet i Akershus Bygdeungdomslag:
Inntil to personer med vararepresentanter, velges av styret.

10. Aksjonsutvalg: Fylkesstyret

11. Fast representasjon i andre organisasjoner og utvalg: Fordeles innen styret.

12. Møteleder, årsmøtet 2025:
Eli Berven, Nannestad
Vara: Ann-Kristin Knudsen, Vestby

13. Valgnemnda
Innstilt i tråd med vedtak fattet i årsmøtet 2023

Region Follo, velges for 4 år: Ann Kristin Knudsen, Vestby med vara Torbjørg Kylland
Region Vest, velges for 3 år: Odd Einar Hjortnæs, Asker med vara Jakob Lajos Volent, Hurum
Region Øvre Romerike, velges for 2 år: Thomas Jordet, Gjerdrum med vara Kristian Hildrum, Gjerdrum
Region Nedre Romerike, velges for 1 år: Lars Vegard Borstad, Aurskog med vara Torgeir Reierstad, Lørenskog

Leder for 1 år: Lars Vegard Borstad, Aurskog

14. Godtgjørelse til styre og utvalg
Valgnemnda innstiller på følgende:
Nestleder godtgjøres med kr 30 000.

Øvrige styremedlemmer, inklusive fast møtende 1. vara, godtgjøres med kr 20 000.
Fylkesleders honrar vedtas av årsmøtet i Norges Bondelag og ble for 2023 fastsatt til kr 168 000.

Valgnemndas innstilling er å følge Norges Bondelags satser for daggodt­gjøring:
Fravær inntil 2 timer: kr 650,-
Fravær 2 – 5 timer: kr 1350,-
Fravær over fem timer: kr 2700,-

Godtgjørelser til fravær på grunn av fysiske eller digitale møter gis når det foreligger innkalling og/eller møteplikt pga verv eller oppgaver til møtet. Forberedelser og etterarbeid utløser ikke godtgjørelse.

 

Signert av valgnemnda i Akershus Bondelag 2023/24:
Thomas Jordet, Gjerdrum
Knut Edgar Berger, Kråkstad
Lars Vegard Borstad, Aurskog
Brita Skallerud, Ullensaker, leder

Brita Skallerud er inhabil i alt som har å gjøre med Marthe Bogstad. Hennes kandidatur har de andre i valgkomiteen håndtert.

 

Kontaktperson:

Leder i valgnemnda: Brita Skallerud, tlf: 92457780.