- Nå er det avgjort: Det blir ingen god avlingshøst, sier fylkesleder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger.

Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Du må melde fra når skaden oppstår, hvis du venter til etter at du har høstet er det for seint.

Ta bilder og dokumenter det du har gjort. Det er også viktig å dokumentere at du har gjort det du kan for å redusere skaden. Men ved tørke er det ikke så mye å få gjort uten vanning.

Meld fra til ditt landbrukskontor slik at de får registrert forholdene på din går, og gis muligheten til å sjekke.

Les mer om ordningen og kravet til dokumentasjon, gode råd, osv. på:

Fylkesmannens i Oslo og Akershus sine hjemmesider.

Norges Bondelag sin fagside om avlingsskader