• Søknad om forskudd

Regelverket gir mulighet til å søke forskudd og i år kan inntil 70 % av beregnet erstatning utbetales etter søknad. Det er svært viktig at kun de som har et reelt likviditetsproblem søker forskudd. Søknader om forskudd tar mye kapasitet i forvaltningen og dette går på bekostning av framdrift på sluttbehandling.

  • Sluttbehandling

For vekstgruppe korn kan vi sluttbehandle søknaden når all avling er levert. Det er kun de som ønsker søknaden sin behandlet før 30.11 som trenger å levere dokumentasjon på solgt mengde til kommunen. Etter 30.11 vil vi få «kornoppgave 2» og alle data for levert mengde kommer preutfylt inn i søknaden. Søkeren trenger da kun å melde fra når all avling er levert. Dersom noen ikke ønsker utbetalt erstatning i år så kan søkeren bare avvente å gi melding om at all avling er levert til etter årsskiftet.

  • Søknadsfrist

Søknadsfristen for erstatningsordningen er 31.10. Mange har allerede søkt og noen har opplevd at fagsystemet ELF kan være ustabilt. Det oppfordres til å ikke vente til de siste dagene før fristen.