Leders tale


Leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger. 

Hele leders tale kan du lese her.

Leder i Akershus Bondelag, Sigurd Enger, holdt en leders tale med mange tema. Dyrevelferd og miljø var et hovedtema i talen, og nedenfor følger et utdrag innen disse temaene.

- Vi må ikke la effektivitetspresset ta overhånd

- Vi må ikke gå på kant av dette sjøl om vi blir presset av effektivitetspresset, sier Sigurd Enger. Vi har sett noen stygge bilder i media fra gårder i Norge som ikke har klart å holde dyrevelferden oppe. Det er ikke bra og det ødelegger det gode bildet de fleste har av norsk landbruk. Legitimiteten av norsk landbruk er med basis i at vi er på topp når det gjelder dyrevelferd. Det er sikkert mange grunner til at det noen ganger glipper for bonden. Hvis vi skjønner at en av våre kollegaer sliter så må vi ikke være redde for å ta kontakt. Antagelig er det slik at hvis en bonde får hjelp og rettledning tidlig så er det mye lettere å rette det opp og komme på tur igjen.

Så kan man lure på om det er tilfeldig at mange av dyrevelferdssakene i media kommer i områder av landet hvor det er veldig intensiv drift, fortsetter Sigurd Enger. Vi må ikke komme dit at effektivitetskravene blir så store at det går utover dyrevelferden. Vi må rekke å gjøre en god jobb i fjøset! Dette gjelder også på jordet, selv om det der er miljøet og ikke dyrevelferd som er tema. Jeg tror dette kan bli en viktig diskusjon i Norsk landbruk framover. Vi må sørge for at vi både på dyrevelferd, klima og miljø er helt på topp. Det er det som er fortrinnet vårt som gjør at forbrukeren velger norsk mat.

- Miljø og utnytte landets ressurser

Gjødselvareforskriften som skal revideres vil antagelig peke på noen utfordringer med intensiv drift, og problemene med fornuftig bruk av husdyrgjødsla, sier Enger. Vi har i vårt innspill til jordbruksforhandlingene pekt på at vi har plass til mer husdyrgjødsel i Akershus. Derfor var det interessant å lese mandagens Nationen hvor en NIBIO-forsker etterlyser bedre forvaltning av fosforet. Han peker på at det er en skjevfordeling av fosfor. Dette er en begrenset ressurs, derfor er det viktig å utnytte det vi har bedre. Han tenkte da både på fosfor i husdyrgjødsel, slam og matavfall.

Så er det også sånn at vi ikke har noen ambisjon om å rokke ved kanaliseringspolitikken. Likevel tror jeg vi må tørre å ta debatten i Norge. Per i dag er det markedsdekning av det meste av det vi produserer i Norge, men på sikt kan det være behov for en økning i produksjonen. Globalt sett er det jo sånn at befolkningsveksten fortsetter. Samtidig peker mye i retning av at klimaendringene kan gjøre det mer utfordrende å produsere mat i andre deler av kloden enn her hos oss. Derfor kan det være greit å diskutere hvor en eventuell økning i matproduksjonen skal komme.

- Kjedemakta intensiverer også

Landbrukspolitikken i Norge blir egentlig ikke bare styrt av politikere og landbruksnæringa. Matvarekjedene er sterke og ønsker helst å ha styring på hele produksjonen, sier Sigurd Enger. Vi ser hva som skjer med Rema 1000 og Norsk kylling. I en tid hvor Nortura ser seg nødt til å legge ned slakteri og bønder får tilbud om å bli kjøpt ut, bygger Norsk kylling opp og bønder rundt deres slakteri bygger ut. Totalt sett for landet er vel det ikke en fornuftig vei å gå? Jamfør det jeg var inne på tidligere rundt fordeling av ressurser så er det vel ikke helt fornuftig at det nå er poppet opp 13 nye kyllinghus i Rogaland den siste tida?

 

Leder i Lørenskog Bondelag, Ole Haug, ønsket velkommen til Lørenskog,
og til historisk grunn!


Navnet Lørenskog kommer av Leirheimskoger, det er mye leirjord og skog i Lørenskog. Eller, det var iallefall sa han, for det har vært en enorm forvandling av kommunen som nå er en svært befolkningsrik kommune som ligger inntil Oslo. Ole Haug selv er den eneste grisebonden i Lørenskog, og er den bonden som driver med gris nærmest Oslo, med de utfordringer og muligheter det fører med seg. 

 


Ordfører i Lørenskog kommune ønsket også velkommen til Lørenskog.