Oppdatert 25.06.2018: Brev som er sendt til landbrukskontorene fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus kan leses her

Landruksdirektoratet har i dag lagt ut nyhetssak på sine hjemmesider, følge lenken nedenfor. Den gir viktige avklaringer i forhold til arealtilskudd og erstatning. Fylkesmannen i Oslo og Akershus vil fortløpende vurdere behovet for ytterligere informasjonstiltak og avklaringer knyttet til produksjonstilskudd- og erstatningssaker.

Forsommertørke i korn - arealtilskudd og erstatning