Det å møte den Malawiske bonden var en enorm opplevelse, startet Einar Frogner, men det som gjorde det sterkeste inntrykket var når han leste kommentaren fra deres besøk. «Einar behøver ikke å selge melken på markedet selv. Kooperativet kommer og henter den på gården, og selger den for han."

På denne måten introduserte han Indira Teo, kvinnebonde fra republikken Malawi og første gang på norsk jord.

- Jeg er stolt av å være bonde og stolt av å produsere mat. Jeg er modell bonde. Dvs at jeg er valgt ut til å motivere andre bønder til å ta i bruk klimasmarte løsninger, sa Indira. Klima er utfordrende for oss, og jeg skjønner at det også er utfordrende for dere norske bønder.

Kort forklart opplever vi kraftigere regn, endrede nedbørsmønstre, oversvømmelse, økede temperaturer, tørke osv og vanningskilder som tørker opp, plantesykdommer blomstrer opp osv. Alt i alt har det ført til at det er vanskeligere å produsere nok mat.

Før jeg startet med klimasmart landbruk og ble modellbonde slet jeg med lavere avling, plantesykdommer og høye kostnader til kunstgjødsel. Dette betydde at jeg ikke hadde nok mat til meg selv og min familie og ikke råd til å betale skoleavgiften

Nå har jeg fått opplæring og endret driften  til å gjøre så lite jordbearbeiding som mulig, mer jorddekking med planterester, økt vekstskifte, lager gjødsel fra husdyr og kompost osv. Planter frukt og har flere husdyr som i tillegg til mat gir gjødsel. Dyrker bønner, mais, peanøtter og tørkesterke som søtpotet o.l.

Gjennom å ta i bruk dette jeg har lært opplever jeg å kunne høste mer enn tidligere; enkelte steder 3 ganger så mye. Og som modellbonde lærer jeg bort min kunnskap videre til andre bønder som lærer gjennom å følge det jeg gjør på min gård. Nå har jeg 25 «følgebønder», og jeg ser at andre følger og lærer av dem igjen. - Dette sprer seg nå til flere og flere, og jeg gleder meg med det, så Indira.

Inntekten min har gått kraftig opp, min familie har nå nok mat for hele året og jeg greier å betale skoleavgiften for barna mine. Jeg har også hatt råd til å kjøpe flere husdyr og en motordrevet vannpumpe til vanning. Jorda er mer fruktbar, og jeg opplever mindre erosjon pga mindre jordarbeiding, og at jorda holder bedre på fuktigheten når jeg dekker den til.

Erfaringsutvikling med dere bønder i Norge er svært verdifull, og jeg håper at denne kontakten mellom småbønder vil fortsette. Klimaendringer påvirker bønder over hele verden. Jeg er en stolt bonde fra Malawi, og som modellbonde vet jeg at det er mulig å tilpasse meg til klimaendringene. Vi må jobbe sammen for å motvirke og stoppe klimaendringene, avsluttet hun til stor applaus fra bøndene i salen.