Oslo Bybondelag oppnådde 25 nye medlemmer i løpet av året, og hadde med det en økning på 132 %. Det er flott at også folk bosatt i byen ønsker å være medlem i Bondelaget, og at Oslo Bybondelag bidrar til å skape interesse og spre kompetanse om landbruket.

Oslo Bybondelag vil få et besøk av fylkesleder Sigurd Enger til et av sine medlemsmøter, som premiering for verveinnsatsen.
Vi gratulerer!
Takker samtidig alle lokallagene for innsatsen i vervekonkurransen, som igjen endte med rekordmange medlemmer i Akershus Bondelag.