Mange varsellamper begynte å blinke når fylkesrådmannen la fram sin innstilling om fremtiden for naturbruk på Hvam. Ord som "avvikle", "nedskalering" og "salg" ble brukt. Innstillingen var i det hele tatt svært defensiv, og tegnet et dystert bilde av fremtiden.

Saken har skapt stort engasjement, og fylkespolitikerne har blitt kontaktet fra flere kanter. Akershus Bondelag sendte brev til sentrale fylkespolitikere, det kan du lese her.

Som et resultat av engasjementet ble det 27/2 fattet et helt annet vedtak i hovedutvalget for utdanning og kompetanse. Vedtaket var enstemmig, og er langt mer positivt. Hvam har noen utfordringer som må løses, men politikerne er tydelige på at naturbruk på Hvam skal bestå og videreutvikles!