Jordbruket overleverte i formiddag sitt krav til årets jordbruksoppgjør til staten. Kravet legger vekt på gode og langsiktige løsninger som styrker mangfoldet i norsk landbruk, og foreslår virkemidler som kan løse dagens utfordringer i næringa.

- Det skal lønne seg å drive matproduksjon med utgangspunkt i jorda, uansett hvor jorda ligger og hvor store jordstykkene er. Vi trenger en variert bruksstruktur i Norge, store og små bruk over hele landet skaper ringvirkninger ut over gårdsbruket. Dette mangfoldet må vi ivareta i framtidas landbruk, understreker Sigurd Enger.

Jordbrukets krav har en ramme på 1830 millioner kroner, hvorav hele 1415 millioner kroner dekker opp beregna kostnadsvekst. Og Stortingets mål om å tette inntektsgapet mellom bønder og andre grupper påbegynnes.

- Bakgrunnstallene for årets jordbruksoppgjør viser inntektsnedgang og kostnadsvekst i næringa, også for kornbruk. I kravet vårt dekker vi kostnadene og bidrar til inntektsutvikling. Jordbruket foreslår også en styrking av velferdsordninger, som er et godt og målrettet rekrutterings- og likestillingstiltak, sier Enger.

 

Kravet tar også hensyn til at det er overproduksjon i flere produksjoner, og landbruket krever å få ta i bruk flere virkemidler for å balansere markedet.

- Næringa har selv ansvar for at markedet er i balanse, men da må næringa også ha muligheten for å regulere markedet. Vi foreslår løsninger som vi forventer at regjeringa vil bli med på, avslutter Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag.

 

Dette er grep vi foreslår i jordbrukets krav:

  • Etablere et driftsvansketilskudd for å opprettholde produksjon på marginale arealer.
  • Innføre et nytt målretta tilskudd innretta mot melkebruk med 15 til 30 kyr, som utgjør halvparten av de norske melkebrukene.
  • Styrke husdyrtilskuddene for melk og ammeku for Sør- og Vestlandet og Nord-Norge, for å styrke husdyrholdet i grasområdene.
  • Styrke investeringsvirkemidlene for å fornye driftsapparatet, særlig på små og mellomstore bruk.
  • Innføre et øvre tak på husdyrtilskudd og arealtilskudd
  • Stimulere til økt produksjon av korn, potet, grønnsaker, frukt og bær og økologiske produkter for å dekke behovet i markedet.
  • Øke tilskuddet til avløsing og sykepengeordning
     

Fakta om den økonomiske ramma:

Ramma for kravet er 1830 millioner kroner. Kostnadsdekning utgjør 1415 millioner kroner. Økte målpriser utgjør 198 millioner kroner og budsjettoverføringer 1462 millioner kroner. Jordbruksfradraget og frie midler utgjør 170 millioner. Kravet vil gi ei inntektsøkning på 25300 kroner per årsverk.