Etter en vanskelig vekstsesong ble det en tidlig innhøsting og svært gode forhold for såing av høstkorn. Derfor er det sådd rekordstore arealer i høst. Høstkorn har et meget høyt avlingspotensial hvis bonden gjør de rette tiltakene. Dette var fokus denne kvelden. I tillegg ble årets høstkornmester kåret. 

Vi gratulerer laget Meitemarkens venner fra Fagskolen på Hvam som hadde det høyeste dekningsbidraget, og dermed vant konkurransen! Høstkornmesterskapet er en konkurranse i regi av Kornprogrammet og NLR-Øst. Konkurransen har foregått ved at NLR har sått for de praktiske tiltakene i et forsøksfelt mens lagene har bestemt hva og når tiltakene skal gjøres. Årets felt ble preget av tørke, men det var allikevel forskjeller i valg av strategi. Presentasjon av resultatene finner du i plansjene nedenfor. 

 

Presentasjonene som ble brukt i de forskjellige innleggene finner du i klikkbare linker nedenfor:

 

Kåring av vinneren av årets høstkornkonkurranse!
Betraktninger om høstkorndyrking og avlingspotensiale

v/ rådgiver i NLR-Øst, Jan Stabbetorp

 

 Litt om sortene som er sådd, og hva vi kan forvente oss av sorter fremover

 v/ planteforedler i Graminor, Jon Arne Dieseth

 

 Plantevern: Hvordan ta maks avling på det som er sådd i høst?

 v/ Ragnhild Nærstad, Syngenta Norge

 

 Næringsstoffer: Hvordan ta maks avling på det som er sådd i høst?

 v/ Bernt Hoel, Yara Norge