Nyheter fra Akershus Bondelag

God jul!

15. desember hadde fylkesstyret årets siste styremøte på Grønt Fagsenter. Sakene var mange og viktige. Valgkomiteen i Akershus Bondelag hadde samtidig møte for å kunne intervjue fylkesstyremedlemmene. Komiteen ønsker innspill fra lokallagene på kandidater til styret og varamenn til AB. Juleavslutningen ble markert med felles julelunsj og dessert på Beite Gårdsbutikk.

Kurs for tillitsvalgte 12. januar

12. januar inviteres spesielt nye, men også erfarne tillitsvalgte til samling på fylkeskontoret til Akershus Bondelag. Her blir det mulig å få hjelp og ideer til hvordan gjøre jobben som lokal tillitsvalgt og bli oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. Dette er også en anledning til å treffe og diskutere med kolleger, og det blir satt av tid til å utveksle erfaringer og ideer. Kurset avholdes i fylkeskontorets lokaler på Grønt Fagsenter Hvam, og det vil vare fra kl 18.30 til kl 21.30.

Vannforvaltning og landbruk

Jordbruket er en stor påvirker av vannkvalitet i bekker og vassdrag. Akershus Bondelag jobber mye med tematikken, og ivaretar bøndenes interesse i arbeidet med å forbedre vannkvalitet. Vi mener at det er mulig å forene matproduksjon og god vannkvalitet. Vi har mange tillitsvalgte som representerer landbruket i vannområdene, og årlig har vi et møte for å dele erfaringer og bli bedre. I denne nettsaken følger et referat fra høstens møte.

Glimt fra Sverige - med Akershus og Østfold briller på

Noen smakebiter fra gårsdagens innledninger i Tanumstrand. Nyttige innblikk i hvordan svenske bønders hverdag er! Takk til Hans-Ola Olsson, Henrik Mattsson, Robert Larsson, Christer Jansson og Rikard Mikaels for at dere delte av deres erfaringer.

Må øke matproduksjonen med èn prosent per år

FAO og Stortinget har tallfestet ambisiøse målsettinger for matproduksjonen. Dette forplikter både matprodusentene og politikerne – også i Oslo og Akershus.

Jordvern: Hvorfor ta vare på matjorda?

Bare 3 % av Norges areal er dyrket mark. For Oslo/Akershus betyr det kun 0,63 dekar pr. person. Årlig flytter 20 000 mennesker til vår region. Skal vi klare å opprettholde matproduksjonen trenger vi all den matjorda vi har.

Flotte arrangementer på Åpen gård

De tre lokallagene i Akershus som har arrangert Åpen gård gjennomførte med glans hver sin flotte dag med mange besøkende. Med norsk sommervær på sitt beste, og strålende innsats fra lokallagene, fikk gjestene oppleve gårdslivets mange spennende sider.

Ulven og internasjonale forpliktelser

De som ønsker seg mer ulv i Norge begrunner ofte dette med at vi er forpliktet til å ta vare på ulven gjennom internasjonale konvensjoner. De som er for ulv skal få ha den meningen, det respekterer vi i Akershus Bondelag, men de må forklare hvorfor de vil ha ulv i Norge, ikke være feige å gjemme deg bak formuleringer om internasjonale forpliktelser.

Kritisk til jordflytting

En Bioforskrapport bestilt av IKEA legitimerer jordflytting på Deli-jordet i Vestby. Vestby Landbrukslag er likevel meget skeptisk: - Vi har sett flere mislykkede jordflyttingsprosjekter i området, sier nestleder Øyvind Kjølberg og skuer utover et ødelagt jorde som pga. store steiner og fyllmasser helt opp i dagen gjør det nærmest umulig å dyrke. Se Øyvind på NRK Østlandssendingen i går kveld.

Akershusbønder vil produsere mer korn

Kornavlingene går ned. Mens befolkningsveksten går opp. Det betyr stadig mindre brødproduksjon pr. innbygger i Akershus. Nå vil kornbøndene snu utviklingen. Ambisjonen er å øke kornproduksjonen med en prosent hvert eneste år i 15 år.

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2015

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 12.03.2015 på Sørmarka konferansehotell, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud, se også http://www.sormarka.no/

Søk penger fra Smebøls Landbrukslegat

Legatets formål er å styrke landbrukets anseelse i Akershus. Søknadsfrist 1. mars.

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere