Det er liten tvil om at konseptet Åpen gård er en flott mulighet for landbruket til å vise seg frem, og at det er mange mennesker som ikke har så mye innblikk i norsk landbruk som gjennom disse arrangementene får et svært positivt møte med gården og bonden. Arrangørene har også benyttet anledningen til å vise frem et svært variert spekter innen både mange forskjellige dyreslag, ulike landbruksrelaterte aktiviteter som melking, saueklipping, hovslaging og gjeterhundoppvisning, barna har fått prøvesitte traktor, ponniridning og hopping i høy, og det har vært tilbud om smaking og kjøp av lokale matvarer. I tillegg har tilknyttede organisasjoner fått mulighet til å presentere seg og sine tilbud og interesser.

Eidsvoll:

Årets arrangement opplevde en veldig bra tilstrømming av besøkende. Uoffisielle opptellinger tyder på at man rundet 3.000 gjester. Det har i etterkant blitt lagt ut mange flotte bilder på Eidsvoll Landbruksforenings facebookside https://www.facebook.com/events/1604171576529680/
I tillegg har Eidsvoll og Ullensaker blad skrevet flott om arrangementet. http://www.eub.no/kultur/et-innblikk-i-gardslivet

Hurdal:
Hurdal landbrukslag hadde også i år sitt arrangement i tilknytning til Bygdedagen i Hurdal. De noterte seg for nærmere 1.000 besøkende som fikk hilse på dyra, hoppe i høyet og kose seg med grillmat.
Styremedlem i Akershus Bondelag, Ann-Kristin Knudsen er imponert over oppmøtet i ei bygd som har drøyt det dobbelte antall innbyggere som gjestetallet.
Se oppslag i EUB: http://www.eub.no/kultur/--dette-er-soleklart-rekord-det-var-745-betalende-gjester
Ved grillen ser vi Lars Halvor Morten og Ole Kristian Kopperud.

Gjerdrum:
Også på Gjerdrum var det positive besøkstall med ca 2.000 på opptellingen.
Se bilder fra arrangementet hos Romerikes blad: http://www.rb.no/se-flere-bilder-fra-apen-gard/g/5-43-123727
Styremedlem i Akershus Bondelag, Stina Mehus, kan fortelle om mange glade mennesker som deltok på aktivitetene som ble tilbudt. Hun var der blant annet for å presentere konseptet andelslandbruk, og hun opplevde interesse både fra potensielle andelshavere og en del grunneiere.