Flotte arrangementer på Åpen gård

Av Anette Isaksen,
  • Tips en venn om denne siden

De tre lokallagene i Akershus som har arrangert Åpen gård gjennomførte med glans hver sin flotte dag med mange besøkende. Med norsk sommervær på sitt beste, og strålende innsats fra lokallagene, fikk gjestene oppleve gårdslivets mange spennende sider.


Det er liten tvil om at konseptet Åpen gård er en flott mulighet for landbruket til å vise seg frem, og at det er mange mennesker som ikke har så mye innblikk i norsk landbruk som gjennom disse arrangementene får et svært positivt møte med gården og bonden. Arrangørene har også benyttet anledningen til å vise frem et svært variert spekter innen både mange forskjellige dyreslag, ulike landbruksrelaterte aktiviteter som melking, saueklipping, hovslaging og gjeterhundoppvisning, barna har fått prøvesitte traktor, ponniridning og hopping i høy, og det har vært tilbud om smaking og kjøp av lokale matvarer. I tillegg har tilknyttede organisasjoner fått mulighet til å presentere seg og sine tilbud og interesser.

Eidsvoll:

Årets arrangement opplevde en veldig bra tilstrømming av besøkende. Uoffisielle opptellinger tyder på at man rundet 3.000 gjester. Det har i etterkant blitt lagt ut mange flotte bilder på Eidsvoll Landbruksforenings facebookside https://www.facebook.com/events/1604171576529680/
I tillegg har Eidsvoll og Ullensaker blad skrevet flott om arrangementet. http://www.eub.no/kultur/et-innblikk-i-gardslivet

Hurdal:
Hurdal landbrukslag hadde også i år sitt arrangement i tilknytning til Bygdedagen i Hurdal. De noterte seg for nærmere 1.000 besøkende som fikk hilse på dyra, hoppe i høyet og kose seg med grillmat.
Styremedlem i Akershus Bondelag, Ann-Kristin Knudsen er imponert over oppmøtet i ei bygd som har drøyt det dobbelte antall innbyggere som gjestetallet.
Se oppslag i EUB: http://www.eub.no/kultur/--dette-er-soleklart-rekord-det-var-745-betalende-gjester
Ved grillen ser vi Lars Halvor Morten og Ole Kristian Kopperud.

Gjerdrum:
Også på Gjerdrum var det positive besøkstall med ca 2.000 på opptellingen.
Se bilder fra arrangementet hos Romerikes blad: http://www.rb.no/se-flere-bilder-fra-apen-gard/g/5-43-123727
Styremedlem i Akershus Bondelag, Stina Mehus, kan fortelle om mange glade mennesker som deltok på aktivitetene som ble tilbudt. Hun var der blant annet for å presentere konseptet andelslandbruk, og hun opplevde interesse både fra potensielle andelshavere og en del grunneiere.

Stormøte korn 2020

Akershus og Østfold Bondelag inviterer til sitt årlige kornmøte tirsdag 10. mars kl. 18.30 i Askim kulturhus. - Vi er glade for å kunne invitere til politiske og faglige drøftinger rundt kornproduksjon i våre områder. Vi har også i år lykkes med å engasjere innledere som er med på å utforme norsk kornpolitikk i praksis.

Bli med i stormøte og fakkeltog

Fylkesleder oppfordrer alle berørte til å møte opp til fakkeltog for å vise sin bekymring for at vårt område blir et ulvereservat. - Vi reagerer kraftig på den politiske håndteringen av saken, og krever at ulveforliket i Stortinget etterleves av regjering og forvaltning, sier fylkesleder i Akershus og Østfold Bondelag.

Inn på tunet konferanse

Fylkesmannen inviterer alle Inn på tunet tilbydere til konferanse for faglig påfyll og mulighet for å utvide det faglige nettverket. Temaet for årets konferanse som går av stabelen lørdag 21. mars er barn og unge.

Fakkeltog og folkemøte mot regjeringas rovdyrforvaltning

Nyttårsaften overprøvde regjeringa rovviltnemndenes beslutning om å ta ut tre ulveflokker i ulvesona. Denne overkjøringa av rovviltnemdene må ta slutt, og Stortingets vedtak må følges! Den 22. januar sees vi på Bjørkelangen.

Enighet om minst mulig villsvin

- Det er bare ulv som drar flere tilhørere på møter enn villsvin, åpnet Gunnar Gundersen møtet som Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag arrangerte i Askim tirsdag kveld. Overfor nærmere 200 tilhørere berømmet han arrangørene for å rette fokus på grunneierbasert tiltaksplan for kontroll av villsvin i Norge før den nasjonale handlingsplanen var presentert.

Temadag for regnskapsførere

Bondelaget arrangerer i samarbeid med Økonomiforbundet årlige temadager for regnskapskontorene i hvert fylke. Akershus, Vestfold og Østfold samarbeider om temadagen som avholdes på Thon Hotel Vika Atrium 26. november.

Fossilfritt for fremtida

Det er et økende behov for tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hvilke muligheter finnes?

Hvordan bekjempe villsvin ?

Vi arrangerer seminar tirsdag 26. november på Askim Kulturhus for grunneiere og andre interessenter, med fokus på grunneierbasert tiltaksplan for bekjemping av villsvin i Norge. Glommen Mjøsen Skog SA, NORSKOG, Utmarksavdelingen for Akershus og Østfold og Norges Bondelag står bak arrangementet.

Dette skjer i Akershus Bondelag

Onsdag
26
februar

Dialogmøte foran jordbruksforhandligene

Grønt Fagsenter Hvam
Tirsdag
03
mars

Styremøte Akershus Bondelag

Grønt Fagsenter Hvam
Torsdag
19
mars

Fylkesårsmøte i Akershus

X Meeting Point Norway

Våre samarbeidspartnere