Nyheter fra Akershus Bondelag

Kunngjøring av årsmøtet i Akershus Bondelag 2015

låve og traktor

Det kunngjøres at årsmøte i Akershus Bondelag er 12.03.2015 på Sørmarka konferansehotell, Enebakkveien 625, 1404 Siggerud, se også http://www.sormarka.no/

Søk penger fra Smebøls Landbrukslegat

Leder for legatet, Odd-Einar Hjortnæs

Legatets formål er å styrke landbrukets anseelse i Akershus. Søknadsfrist 1. mars.

Våre samarbeidspartnere