Nyheter fra Akershus Bondelag

Må øke matproduksjonen med èn prosent per år

FAO og Stortinget har tallfestet ambisiøse målsettinger for matproduksjonen. Dette forplikter både matprodusentene og politikerne – også i Oslo og Akershus.

Jordvern: Hvorfor ta vare på matjorda?

Bare 3 % av Norges areal er dyrket mark. For Oslo/Akershus betyr det kun 0,63 dekar pr. person. Årlig flytter 20 000 mennesker til vår region. Skal vi klare å opprettholde matproduksjonen trenger vi all den matjorda vi har.

Flotte arrangementer på Åpen gård

De tre lokallagene i Akershus som har arrangert Åpen gård gjennomførte med glans hver sin flotte dag med mange besøkende. Med norsk sommervær på sitt beste, og strålende innsats fra lokallagene, fikk gjestene oppleve gårdslivets mange spennende sider.

Ulven og internasjonale forpliktelser

De som ønsker seg mer ulv i Norge begrunner ofte dette med at vi er forpliktet til å ta vare på ulven gjennom internasjonale konvensjoner. De som er for ulv skal få ha den meningen, det respekterer vi i Akershus Bondelag, men de må forklare hvorfor de vil ha ulv i Norge, ikke være feige å gjemme deg bak formuleringer om internasjonale forpliktelser.

Våre samarbeidspartnere