Sigurd Enger fikk hjelp av Nina Glomsrud Saxrud, nytilsatt landbruksdirektør i Østfold, til å åpne kornprogrammet. Foto:  Bjørnar Frønes, Bondebladet

Hør nyhetsinnslag med fylkesleder i Akershus, Sigurd Enger, på NRK østlandsseninga her (spol frem til 1.53.15) http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestlandssendingen/DKOA02002515/05-02-2015
Og se nyhetsinnslag med fylkesleder i Østfold, Martha Mjølnerud, på NRK østfold her: http://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-oestfold/DKOS99020315/03-02-2015#t=3m1s

- Det blir stadig flere munner å mette. I følge FAO må vi innen 2050 produsere 60 % mer mat. Siden maksimalt 10 % av dette kan produseres som sjømat må det aller meste skaffes til veie gjennom jordbruket, forteller Sigurd Enger fra Løken i Aurskog-Høland, leder i Akershus Bondelag.  

- Stortinget har derfor lagt til grunn at vi i Norge, innen 2030, øker jordbruksproduksjonen med 20 %. Nøkkelen til å få dette til ligger i korn, enten som mjølråvare til brødproduksjon eller som formiddel til husdyrproduksjon. Også vi Akershus må gjøre vår del av jobben - dvs. øke kornavlingene med én prosent hvert eneste år fram til 2030.

Stopp nedbygging og styrk økonomien

- Dette kan skje på to måter. Enten må avlingsnivået økes, eller så må kornarealet opp. Eller en kombinasjon av disse to. Vi regner med at myndighetene gjør sin del av jobben ved å stoppe nedbygging av dyrket eller dyrkbar jord og gjennom gode jordbruksoppgjør bidra til styrket kornøkonomi.

Dyktigere kornbønder

- Så skal vi bønder gjøre vår del av jobben, forsikrer Enger. - Gjennom bruk av bedre kornsorter, ny teknologi og bedre agronomi vil vi øke produktiviteten og dermed avlingsnivået pr. dekar.  I samarbeid med fylkesbondelaget i Østfold drar vi nå i gang et treårig kornprogram finansiert av Fylkesmannen og Fylkeskommunen i de to fylkene, forteller han.

Gjennom kornprogrammet, som skal ledes av nettopp Enger, vil kornbøndene få servert et bredt kompetansetilbud med bl.a. fagmøter, markvandringer i demonstrasjonsfelt, foredrag og sosiale tiltak rundt fagmiljøene.

- Vi kommer til å samarbeide tett med de kommunale landbrukskontorene og landbruksrådgivingen i de to fylkene og vi har dessuten planer om å dra i gang et fylkesmesterskap i høsthvetedyrking. Det tror vi kan bli både artig og interessant. Sammen skal vi gjøre jobben, slår Sigurd Enger fast.       

Flere medieoppslag på saken:
Ås-avis

EidsvollUllensaker Blad

 

Nærmere informasjon:

  • Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag tlf. 95926727
  • Anders Klaseie, rådgiver Akershus Bondelag, tlf. 41500030