Robert Larsson fra LRF innledet under gårsdagens program!

Våre svenske venner!

Einar Frogner, styremedlem i Norges Bondelag, innledet på slutten av dag en, og utfordret oss på noen problemstillinger som vi drodlet rundt. Usikkert om vi konkluderte med noen ensartet svar, men diskusjonen var nyttig!

Fylkesleder i Østfold Bondelag, Martha Mjølnerød, åpner samlingen i Tanumstrand.