Styret diskuterte høringsforslaget fra Fylkesmannen om handlingsplanen 2016 som skal være førende for disponering av BU-midlene og satsingen på næringsutvikling i Oslo og Akershus. Videre drøftet styret hva hovedsatsingsområdene for fylkeslaget skal være i 2016. Dette skal følges opp på styremøtet i januar.
Regionmøtene for lokallagsstyrene i januar var også på agendaen. I forbindelse med næringspolitisk program og kornstrategi ønsker styret innspill fra lokallagene i forhold til korn-/kraftfòr-, og kanaliseringspolitikken.
Stikkord er:
Hindre ytterligere nedgang i kornavling og kornareal, utfordring med de små skiftene, kornøkonomien; behov for enighet i landbruket om en strategi for dette. 
Underdekning av storfekjøtt sett i forhold til arealfordeling korn/gras på østlandet, og utfordringen med at melk og kjøtt er presset av import, tollvernet ikke godt nok.


Valgkomiteen hadde ønsker innspill til mulige kandidater til tillitsverv i fylkeslaget. Det sendes ut egen info om dette. Frist for innspillene er satt til 12. januar. Ta kontakt med lokallagslederen om det er spørsmål eller forslag.


Kontoret holder stengt i romjula. Toril kan nås på tlf 974 33 672 dersom det er noe viktig.
Med dette ønskes alle en riktig god og fredfylt jul, så høres vi og går i gang med friskt mot i det nye året!