Nyheter fra Akershus Bondelag

God jul!

15. desember hadde fylkesstyret årets siste styremøte på Grønt Fagsenter. Sakene var mange og viktige. Valgkomiteen i Akershus Bondelag hadde samtidig møte for å kunne intervjue fylkesstyremedlemmene. Komiteen ønsker innspill fra lokallagene på kandidater til styret og varamenn til AB. Juleavslutningen ble markert med felles julelunsj og dessert på Beite Gårdsbutikk.

Kurs for tillitsvalgte 12. januar

12. januar inviteres spesielt nye, men også erfarne tillitsvalgte til samling på fylkeskontoret til Akershus Bondelag. Her blir det mulig å få hjelp og ideer til hvordan gjøre jobben som lokal tillitsvalgt og bli oppdatert på hva som skjer i organisasjonen. Dette er også en anledning til å treffe og diskutere med kolleger, og det blir satt av tid til å utveksle erfaringer og ideer. Kurset avholdes i fylkeskontorets lokaler på Grønt Fagsenter Hvam, og det vil vare fra kl 18.30 til kl 21.30.

Vannforvaltning og landbruk

Jordbruket er en stor påvirker av vannkvalitet i bekker og vassdrag. Akershus Bondelag jobber mye med tematikken, og ivaretar bøndenes interesse i arbeidet med å forbedre vannkvalitet. Vi mener at det er mulig å forene matproduksjon og god vannkvalitet. Vi har mange tillitsvalgte som representerer landbruket i vannområdene, og årlig har vi et møte for å dele erfaringer og bli bedre. I denne nettsaken følger et referat fra høstens møte.

Våre samarbeidspartnere