Nyheter fra Akershus Bondelag

Akershusbønder vil produsere mer korn

åpning av kornprogrammet 2015-2017 Foto: Bjørnar Frønes, Bondebladet

Kornavlingene går ned. Mens befolkningsveksten går opp. Det betyr stadig mindre brødproduksjon pr. innbygger i Akershus. Nå vil kornbøndene snu utviklingen. Ambisjonen er å øke kornproduksjonen med en prosent hvert eneste år i 15 år.

Våre samarbeidspartnere