Det legges opp til en kombinasjon av praktisk informasjon og diskusjon/erfaringsutveksling. Formålet er å tilføre tillitsvalgte kompetanse og praktiske tips til hvordan jobben i lokallaget kan gjøres bedre og enklere. Herunder forslag til gode rutiner samt tekniske/elektroniske hjelpemidler og funksjoner.

Stikkord for kvelden er:

  • Organisasjonen og årshjulet i Bondelaget  ved Toril

  • Hvordan bruke ”Min side”   ved Anette

  • Hvordan jobber vi med politikerne, media og medlemmene ved Anders

  • Hovedsaker og aktiviteter i Bondelaget 2016 ved Toril.

    Samlingen er på Grønt Fagsenter og det starter kl. 18.30. Fra administrasjonen stiller vi alle Anette, Anders og Toril. Det vil bli servering.

    Vel møtt til en faglig og sosial kveld!

 

Meld dere på til akershus@bondelaget.no innen 8. januar 2016