Fakta om statens tilbud:
- Tilbudet har ei ramme på 1 mrd kroner
- Det utgjør en inntekts-vekst på 11900 kr per årsverk.
- Dersom man trekker fra urealistiske markeds-forventninger er veksten ca 6000 kr per årsverk.
- Jordbrukets krav har ei ramme på 1830 millioner kroner. Det tilsvarer en inntektsvekst på 25300 kroner per årsverk.

- Men statens tilbud bygger på urealistiske forventninger om prisuttak i markedet, påpeker Sigurd Enger, leder i Akershus Bondelag. - Stortingets mål om tetting av inntektsgapet mellom jordbruket og andre grupper vil aldri bli oppnådd på denne måten, fortsetter Enger.

Jordbrukets krav inneholdt nettopp klare føringer for å finne nye verktøy for å få bukt med over­pro­d­uksjonen av lam- og svinekjøtt.

- Men staten strekker seg kun til å være med på å drøfte markedsbalanseringen i jordbruksforhandlingene, fortsetter Enger.

Utgangspunktet for årets jordbruksforhandlinger ble vanskelig da partene registrerte en overraskende høy vekst i jordbrukets kostnader.

- Og kostnadsveksten må jo kompenseres før vi får økte inntekter, sier Enger.

Staten har i sitt tilbud prioritert planteproduksjon – der det fortsatt er markedsmuligheter.

- Akershus er landets største kornfylke og vi er glad for at Staten følger opp kravet som vi kom med i denne produksjonen, kommenterer Sigurd Enger.

Men for de kraftforbaserte produksjoner vil økningen i kraftforprisen bli en utfordring siden overproduksjon – særlig i slaktegrismarkedet - gjør det vanskelig å øke prisene man kan oppnå i markedet. Økt prisnedskrivning på korn er påkrevet.

Staten foreslår å øke bunnfradraget i tilskuddsordningene. Det er et grep som rammer de minste hardest, og bryter med intensjonene i jordbrukets krav.

Velferdsordningene foreslås styrket, og det er vi glade for. Men avkortning mot andre lønnsinntekter for tilskudd under sykdom - en urettferdighet som Akershus Bondelag har påpekt, er ikke foreslått endret.

Nå skal jordbrukets forhandlere bruke helga på en grundig gjennomgang av tilbudet, og til uka får vi svar på om det er grunnlag for forhandlinger…..