De regionale rovviltnemndene hadde innstilt på uttak av bl.a. Mangenreviret i Akershus og Hobølreviret i Østfold, men regjeringen overprøver beslutningen om disse to revirene.

- Vi ligger allerede langt over det bestandsmålet som Stortinget satte for bare to år siden. Skal ulveforliket være verdt mer enn papiret det er skrevet på, og norsk rovdyrpolitikk beholde et snev av troverdighet, kan ikke denne beslutningen bli stående. Nå må partiene bak ulveforliket sørge for at det de har bestemt faktisk blir gjennomført, sier Enger.

Et stortingsflertall presiserte i 2017 at ulvebestanden må forvaltes også innenfor ulvesonen, og denne klagebehandlingen var en «test» på om regjeringen i praksis ønsker å følge opp Stortingets vedtak om bestandsmål.

- Sviktende regulering i ulvesonen skaper problemer også utenfor sona, fordi en økende ulvebestand vil føre til flere streifulv som angriper beitedyr i beiteområder i Akershus, avslutter Enger.