Den langvarige tørken gjør at tilgangen på grovfôr blir svært vanskelig utover høsten. For husdyrbonden er det viktig å lage en plan nå, og ikke vente til høsten. Felleskjøpet, Nortura og Tine inviterer husdyrprodusenter i Østfold og Akershus til fagmøter om grovfôrsituasjonen 10. juli. Se invitasjon her.

Vi oppfordrer bøndene til å hjelpe hverandre så godt de kan. Spør naboen om å få sanke halm, og inngå avtale. Kornbonden har sjelden utstyr til berging av halm, så det må husdyrbonden regne med å ordne selv.

NLR har anslått en pris på rundt 20 øre/kg for tørr halm, for å dekke fosfor og kalium som fjernes med halmen. Bygg- og hvetehalm passer best til fôring, og ammoniakbehandling og luting er muligheter for å få en bedre fôrverdi.

Vi minner også om at Landbruksdirektoratet har kommet med viktige avklaringer om arealtilskudd og erstatning for kornbøndene. Se informasjon her.

Ta vare på hverandre - snakk med naboen. Situasjonen kan for flere føles håpløs, da kan det være godt å ha noen å snakke med.

 

Fagmøte for husdyrprodusenter 10. juli

Forsommertørke i korn - arealtilskudd og erstatning