For andre år på rad arrangeres dette kurset felles for ansatte på samarbeidende regnskapskontorer i både Akershus og Østfold. I år er det til sammen 160 deltagere samlet på Scandic Ambassadeur Drammen 16. og 17. oktober. Fra kontorene i Akershus deltar til sammen 65 regnskapsførere, og fra kontorene i Østfold deltar til sammen 86 regnskapsførere. I tillegg er det med noen regnskapsførere fra samarbeidende regnskapskontorer i Buskerud.

Foreleserne er advokat Jan Bangen, fagsjef for kurs i Norges Bondelag, og regnskapsfører Pål Kristian Ormstad i Ormstad Regnskap AS, samt tidligere rådgiver i Norges Bondelag. Deltagerne skal igjennom skatte- og avgiftsopplegget for 2018, aktuelle dommer og uttalelser, trygd (herunder rettigheter under svangerskap, fødsel og sykdom), årsoppgjør, beskatning ved tomtesalg og bolig, forvaltning av utmarksressurser – foretaksformer, merverdiavgiftsspørsmål og statsbudsjettet 2019. I tillegg skal Kari-Anne Aanerud, rådgiver HMS i Norsk Landbruksrådgiving, fortelle om hvordan regnskapskontorene kan møte bønder i krise.