Vi på kontoret vil takke alle tillitsvalgte og andre som har gjort en stor innsats for landbruket og Bondelaget i 2018, og gleder oss til året som kommer.

Fylkeskontoret har stengt i mellomjula, men organisasjonssjef Vidar Kapelrud kan nås på mobil 959 70 093.