Temadagen skal gi en faglig oppdatering innenfor ulike temaer, som i år er Pensjon og sparing, samt GRFS med juridisk vinkling. Det er ca. 45 deltagere fordelt på disse to kursene.

 

Pensjon og sparing skal gi en innføring i pensjonsordninger slik at regnskapskunder kan få råd om pensjon, sparing og sikring av økonomisk framtid. Fokuset ligger på økonomisk rådgiving og planlegging, samt skatteregler. Foreleser er Ole Christen Hallesby, veivalgsrådgiver.

 

Kurset GRFS med juridisk vinkling, tar for seg GRFS i praksis slik reglene virker sett fra en advokats ståsted. Det gis en gjennomgang av bakgrunnen for regelverket, hvordan man kan bruke GRFS til et bedre samarbeid med kunde og hvordan man kan bli tryggere i forhold til GRFS. Foreleser er advokat Vidar Brobakken.