Kornskolen 2018 er fulltegnet! Vi sater på å få til en ny runde neste år. 

Kurset er åpent for alle! Det blir fem kurskvelder med nytt tema hver kveld, samme program i Østfold og i Akershus. Du velger selv om du reiser til Hvam eller Øsaker. Begrenset antall plasser, de raskeste til å melde seg på får bli med!

Kurssted Østfold: Øsaker, Sandtangen 200, 1712 Grålum
Kurssted Akershus: Grønt Fagsenter Hvam, Hvamsvegen 696, 2165 Hvam

• Kveld 1 – JORD / JORDSTRUKTUR / JORDARBEIDING TIL KORN

Dato: onsdag 21. november på Hvam. Torsdag 22. nov på Øsaker kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Jan Stabbetorp, NLR Øst
Ansv. Østfold: Hans Gaffke og Else Villadsen, NLR Øst

• Kveld 2 – GJØDSLING / KALKING

Dato: Onsdag 28. november kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Anna K. Berg og Michael Aamold, NLR Øst
Ansv. Østfold: Inga Holt, NLR Øst

• Kveld 3 – PLANTEVERN: UGRAS / SKADEDYR / SJUKDOMMER I KORN

Dato: Onsdag 5. desember kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus Anna K. Berg og Michael Aamold, NLR Øst
Ansv. Østfold: Trond Gunnarstorp, NLR Øst

• Kveld 4 – SORTSVALG / VEKSTSKIFTE / HØSTKORNDYRKING

Dato: Onsdag 9. januar kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Jan Stabbetorp, NLR Øst
Ansv. Østfold: Bjørn Inge Rostad, NLR Øst

• Kveld 5 – HØSTING / TØRKING / LAGRING AV KORN

Dato: Onsdag 16. januar kl 18.00 – 21.30
Ansv. Akershus: Lars Kjuus, NLR Øst
Ansv. Østfold: Ole Henrik Lauritzen og Bjørn Inge Rostad, NLR Øst

Det blir matservering i en pause kl.19.30 på begge kurssteder!

Deltakeravgift: kr 1000 for alle fem kveldene tilsammen (altså kun 200 kr per kveld)

Kursmateriell:

Presentasjoner fra Kornskolen vil bli lagt ut på nettsiden under Kurs/Kornskolen: https://ost.nlr.no/kurs/kornskolen/
Temaark korn fra NIBIO finner du på: https://kornforum.nlr.no/nyhetsarkiv/2016/temaark-korn/

Spørsmål:

Om kurset: Anders Klaseie anders.klaseie@bondelaget.no tlf 415 00 030

Om fag kan du rette spørsmål til jan.stabbetorp@nlr.no , Inga.holt@nlr.no, bjorn.inge.rostad@nlr.no, anna.katarina.berg@nlr.no, michael.aamold@nlr.no eller tlf 63 94 45 30

NB: Dette er et innføringskurs som ikke gir noen formell kompetanse.

 

PÅMELDING innen 17/11: Gå inn på https://www.deltager.no/kornskolen2018 og fyll inn registreringsskjema.