Mange er hardt rammet av tørken og er bekymret for fôrsituasjonen og økonomien på bruket. Hold kontakt med naboen og kolleger så vi kan fange opp de som synes situasjonen er uhåndterbar.
Norsk Landbruksrådgivings HMS-rådgivere kan bistå som samtaleparter.
Her er HMS-rådgivere i Norsk Landbruksrådgiving sine råd-->