Det kom litt regn natt til mandag 11/6, men de fleste steder monner ikke dette. Kornåkrene står tufse mange steder, og det er åpenbart at mange vil være berettiget til erstatning. Men ikke nøl med å melde skade, for et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå." Derfor: meld skade NÅ.

Hvordan melde avlingssvikt?

Erstatning ved avlingssvikt er betinget av at du kan dokumentere sammenheng mellom skaden, klimatiske forhold og avlingssvikt. Du må melde fra når skaden oppstår, hvis du venter til etter at du har høstet er det for seint.

Ta bilder og dokumenter det du har gjort. Det er også viktig å dokumentere at du har gjort det du kan for å redusere skadeomfanget, men uten vanning er det lite som hjelper i tørken.

Send en e-post til kommunens postmottak eller direkte til landbrukskontoret for din kommune:

Oppgi navn, org.nummer og hvilke gårds- og bruksnummer som er rammet, og hvilke vekstgrupper som er berørt. Videre må omfanget anslås (kanskje har noen skifter klart seg bedre...) og dokumentasjon av avlingssvikten (ta bilder! - både oversiktsbilder og nærbilder).

 

Les mer om ordningen og kravet til dokumentasjon, gode råd, osv. på:

https://www.landbruksdirektoratet.no/no/erstatning/klimabetingende-skader/om-klimabetingede-skader

Fylkesmannens i Oslo og Akershus sine hjemmesider.

Norges Bondelag sin fagside om avlingsskader

 

Avbøtende tiltak?

Noen vil kanskje prøve å så til med f.eks. raigras, for i hvert fall å få en grovfôr-avling. Ta i så fall kontakt med landbrukskontoret på forhånd slik at du unngår å "tråkke feil" og i verste fall miste produksjonstillegg eller erstatning for avlingssvikt.

Slik etablering av ny vekst må man i utgangspunktet søke om dispensasjon for: "Dersom det er etablert en ny vekst i løpet av vekstsesongen og foretaket ønsker å søke tilskudd for den opprinnelige veksten, må foretaket søke om dispensasjon fra kravet om vanlig jordbruksproduksjon i forskriftens § 2. Foretaket må kunne dokumentere den opprinnelige veksten, ved for eksempel innkjøpsfaktura av såkorn. Foretaket bør levere søknad om dispensasjon i forkant eller samtidig med søknad om produksjonstilskudd."