Stormøte korn 2018: Landbruksflertallet - Jeløya eller Løvebakken?

Les hele programmet her. 

Bli med på årets stormøte korn i Akershus og Østfold Bondelag! I år har vi en politisk del hvor vi setter fokus på hva som er viktig for kornbonden i årets jordbruksoppgjør og en faglig del med fokus på bærekraftig kornprodukjson, både økonomisk og miljømessig.

Vi har vært så heldig å få tre meget sentrale politikere til møtet, SP, KRF og APs representanter i Næringskomiteen. Disse er svært sentrale i brytningen mellom mindretallsregjeringen og om et landbruksflertall på Stortinget. Flere politikere er også invitert, men ikke bekreftet enda. I tillegg til politikere har vi fått leder i kornutvalget i Norges Bondelag, Hans Edvard Torp til å innlede den politiske delen. 

I den faglige delen etter kaffepausen får vi innlegg fra Svein Skøien som nylig er ansatt som prosjektleder for Klimasmart Landbruk i Norsk Landbruksrådgivign og Øystein Haugerud, fylkesagronomi Buskerud vil snakke om levende matjord.