Nyheter fra Akershus Bondelag

Erstatningsordningen - noen presiseringer i innspurten! (...og husk at fristen er 31. oktober)

Forvaltningen i kommuner og hos Fylkesmannen har som mål å behandle søknader om erstatning så raskt og effektiv som mulig. Vi ber de som skal søke om erstatning om å merke seg følgende:

Skattekurset 2018 er igang

Bondelagets Servicekontor AS arrangerer hvert år skattekurs for ansatte på regnskapskontorer med samarbeidsavtale med Bondelaget. Skattekurset har som målsetting å gi en bred gjennomgang av relevante skatte- og avgiftsfaglige nyheter slik at regnskapsførerne er faglig oppdatert til det kommende årsoppgjøret.

Bartnes til møte med grønt- og bærprodusenter

Norges Bondelags leder, Lars Petter Bartnes, deltar på medlemsmøte for produsenter av poteter, grønnsaker, bær og frukt i Hedmark, Oppland og Akershus tirsdag 16. oktober. Møtet finner sted på Blæstad i Vang ved Hamar kl 18.30.

Fagdag om korntørker og fossilfrie alternativer

Klimasmart landbruk Østfold og Kornprogrammet Østfold og Akershus inviterer til fagdag om korntørker og lager 17. oktober i Østfold, . Det er et økende behov mer tørking og lagring av korn på gårdene. Samtidig er det et overordnet langsiktig mål om fossilfri drift. Hva finnes av ulike løsninger på dette?

Invitasjon til seminar - Nytt liv i låven

Låve

Akershus fylkeskommune inviterer til seminar om landbrukets kulturminner 27. november 2018 kl. 17.00-20.00. Landbrukets kulturminner er et av temaene i fokus i arbeidet med Regional plan for kulturminner i Akershus.

Invitasjon til eierskiftekurs

Akershus Bondelag ønsker at alle får en god eierskifteprosess. Det er vanskelig å gjøre alle til lags, men med gode forberedelser og åpen og inkluderende dialog, ligger det godt til rette for et vellykket eierskifte.

Våre samarbeidspartnere