Ta vare på halmen og ta vare på hverandre, er konklusjonen etter møtet.

Folk kom fra hele kommunen, men også fra Sørum og Nes når det torsdag ble arrangert åpent møte i Låven på Aur Prestegård. Av de 140 fremsatte stolene var det ikke mange som sto tomme. Og som en påminnelse om tørken, var det flere som måtte forlate møtet pga skogbrann på Mangen.

Det er de tre bondelaga i kommunen, Aurskog Bondelag, ved Lars Vegard Borstad, Nordre Høland Bondelag, ved Rita Rakstad og Søndre Høland Landbrukslag, ved Ida Svendsen, samt fellesstyret ved Stig Vormeland som har arrangert møtet og invitert ordfører og politikere, fagfolk fra bondelag og landbruksrådgivningen, samt bankene, for sammen å kunne se på løsninger for den krevende situasjonen bønder over hele landet er i om dagen.

En stor takk går til lokallagene som på kort varsel fikk i stand dette møtet. Denne uka blir det arrangnert tilsvarende møter på 4-5 steder i Akershus