Nyheter fra Akershus Bondelag

Støtte til regulering i svinenæringa

Mandag inviterte Norsvin og bondelagene i Østfold og Akershus til et produsentmøte for å drøfte og få innspill til arbeid med markeds- og produksjonsregulering, sett i lys av årets jordbruksoppgjør. Nærmere 40 svineprodusenter fra hele Østfold og Akershus var møtt opp hos Marit og Carl Gauterud på Carlberg gård i Rygge når leder i Østfold Bondelag, Svend Arild Uvaag ønsket velkommen.

OPPDATERT: Viktige avklaringer om arealtilskudd og erstatning

Artikkel inneholder nå link til brev som har gått fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus til alle landbrukskontorene.

Nominasjonen til Bedriftsutviklingsprisen i landbruket (BU-prisen) 2018

Bygdeutviklingsprisen for Oslo Bygdeutviklingsprisen for Oslo Bygdeutviklingsprisen for OslBygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø.Bygdeutviklingsprisen for Oslo gikk til Anja Bruland og Ida Tindeskog som er eiere og drivere av Blomsterhagen på Abildsø.o

Hvem blir årets prisvinner i Oslo og i Akershus? Innovasjon Norge deler hvert år ut 50.000 kroner til en landbruksbasert virksomhet som har fremhevet seg på ulike områder i hvert fylke. De fylkesvise vinnerne går videre til den nasjonale kåringen der premien er på 250.000 kroner.

Meld avlingssvikt pga tørken NÅ

Et av vilkårene for å få erstatning for klimabetinget avlingssvikt er at bonden "...uten ugrunnet opphold har gitt melding til kommunen om at skade har oppstått, eller vil kunne oppstå." Derfor: meld skade NÅ.

Årsmøtet i Norges Bondelag

Norges Bondelag var samlet til årsmøte på Lillehammer 6. og 7. juni og Lars Petter Bartnes (49) ble gjenvalgt som leder. Bjørn Gimming er gjenvalgt som 1. nestleder og Frøydis Haugen er gjenvalgt som 2. nestleder for organisasjonen.

Erstatning ved avlingssvikt

De gode avlingene har allerede tørket bort mange steder, og sannsynligheten for klimatisk avlingssvikt øker for hver dag uten regn.

Våre samarbeidspartnere